Ett riktigt djurskydd

Respekt och omtanke

Många lever i familjer där husdjuret har blivit en självklar och älskad familjemedlem. Det går knappast att överskatta de nära band som kan uppstå mellan människa och djur när man följs åt genom åren, kanske under decennier. För många kan djuret bli en allra bästa vän och följeslagare. Nästan alla barn älskar djur och vill vara nära dem. Det finns något djupt allmänmänskligt i respekten mellan människa och djur.

Vi vet dock att verkligheten kan vara ondsint och brutal. Många djur far illa. Vi läser om trånga djurtransporter, undermålig djurhållning, vanvård men också om grova övergrepp, som knivöverfall på hästar. Detta leder sällan till åtal och när så sker blir det milda påföljder. Djurägare som länge uppmärksammats för sin vanvård får fortsätta medan samhället vänder bort blicken.

Vi menar att djur förtjänar bättre och med vår politik tänker vi säkerställa att det blir så.

I vårt Sverige ska djur behandlas med respekt och omtanke, inte som anonyma objekt utan värde. Med riktade förslag vill vi främja en god djurhållning i Sverige och samtidigt värna svenska bönders konkurrenskraft – inga djur mår bättre av att djurproduktionen flyttar utomlands.

Vilda djur hör inte hemma i en sådan fångenskap där de genom plågsamma och kränkande inlärningsmetoder tvingas utföra diverse konster för människors beskådan. Därför är det för oss självklart att förbjuda icke-domesticerade djur på cirkus. Vi vill utöka lagstiftningen med tillägget grovt djurplågeri, samt införa en särskild djurskyddspolis. Vi vill också säkerställa en markant förbättrad trygghet och säkerhet för Sveriges djur.

Vårt mål är att skapa ett samhälle där människor och djur kan leva i harmoni med och intill varandra. Ett samhälle präglat av respekt och vördnad för djuren och naturen.

 

Våra förslag

  • Utöka lagstiftningen med tillägget grovt djurplågeri och säkerställa att hårdare straff döms ut vid vanvård och övergrepp på djur.

  • Inrätta en särskild nationell djurskyddspolis och garantera att ärendena prioriteras och utreds ordentligt av områdeskunniga poliser.

  • Förbjuda icke-domesticerade djur på cirkus eftersom detta är en typ av underhållning som inte anstår vår tid.

  • Inför en djurvälfärdsersättning till svenska bönder så att de på riktigt kan konkurrera med aktörer som sparar in på djurens bekostnad.

  • Införa en tydligare kontroll av importerad päls eftersom djurs lidande inte är mer accepterat för att det äger rum utomlands.

  • Investera i hästnäringen och stimulera utbyggnaden av ridvägar och leder.

  • Ta krafttag mot vanvård och se till att länsstyrelsen har de resurser och befogenheter som krävs för att förhindra vanskötsel av djur.

Vår politik från A-Ö