Ett tillgängligt Sverige

Deltagande och mening

Sverigedemokraterna vill aktivt arbeta för alla människors funktionsrätt i det svenska samhället. Vi vill verka för att personer med funktionsvariation eller funktionsnedsättning får det stöd de behöver och ges möjligheter till goda levnadsvillkor.

Staten, landstingen och kommunerna har ett gemensamt ansvar att erbjuda metoder som gör funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar överkomliga oavsett bostadsort. För att dessa personer ska kunna ta del av samhällets tjänster krävs utöver valfrihet också ökad tillgänglighet till lokaler, byggnader, utemiljö och information.

Sverigedemokraterna fokuserar alltid på kvalitet inom offentligfinansierad verksamhet och vi lägger inga ideologiska värderingar i driftsform. Vi välkomnar konkurrens inom välfärdssektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och brukarnöjdhet.

Våra förslag

  • Modernisera lagen och säkerställa rätten till personlig assistent och underlätta för brukare att själva välja assistent.

  • Öka jämlikheten genom nationella riktlinjer för ersättning, funktionshjälpmedel och anhörigstöd.

  • Stärka funktionsnedsatta eller funktionsvarierades ställning på arbetsmarknaden, införa Flex-jobb för personer med permanent nedsatt arbetsförmåga och ett stimulansbidrag för att hjälpa små företag att anpassa arbetsplatsen.

  • Skärpa kontroller och regelverk mot bedrägerier och att läkarlegitimationer oftare återkallas vid bedrägerier eller andra brott.

Vår politik från A-Ö