Ett tryggt Sverige

En handlingskraftig kriminalpolitik

Vårt land mår inte bra. Kvinnor, barn och äldre är rädda för att gå ut ensamma kvällstid. På gatorna utkämpas stridigheter mellan rivaliserande förortsgäng. Poliser och deras familjer beskjuts i hemmen och får sina bilar sprängda medan stödet från polisledningen är otydligt.

Nuvarande och tidigare regeringar har allvarligt skadat förtroendet för rättsväsendet. Poliser säger upp sig till följd av dåliga arbetsvillkor och en växande hotbild. Brandkår och ambulanser kan inte rycka ut i invandrardominerade områden utan beväpnad eskort. De som bor och verkar i våra förorter får sina butiker rånade, sönderslagna eller övertagna av kriminella.

De få gärningsmän som faktiskt fälls för grova brott slipper undan med milda straff, medan deras offer knappt får stöd eller upprättelse. Till följd av den okontrollerade invandringen går terrorister med krigserfarenhet fritt på gator och torg och utnyttjar vårt välfärds- och asylsystem. Antisemitismen växer sig starkare och judar flyr svenska städer. Samhällskontraktet är på väg att brytas från det offentliga Sveriges sida.

Sverigedemokraterna verkar för ett Sverige där människor ska kunna känna sig trygga – oavsett tid på dygnet, oavsett plats. Ett land präglat av lojalitet, solidaritet och tillit gentemot varandra och där det allmänna rummet inte tillhör kriminella. Ett samhälle där brottsoffer får stöd och upprättelse medan gärningsmännen får ett straff i rimlig proportion till brottets allvar. Ett modernt folkhem där vi bemöter dem som upprätthåller ordningen med hänsyn och respekt – och inte med hat och våld. 

Våra förslag

  • Att staten ska garantera brottsoffrets skadestånd och sedan kräva in beloppet från gärningsmannen.

  • Införa obligatorisk utvisning av grovt kriminella utlänningar och möjlighet att återkalla medborgarskapet vid terrorbrott.

  • Göra det attraktivt att bli polis genom kraftigt höjda anslag till polisen, höjda löner och fler karriärvägar genom att högre befattningar inom polisen ska kräva polisutbildning och erfarenhet av polisyrket.

  • Göra det säkrare att vara polis genom utökad nödvärnsrätt, skärpta straff för hot mot tjänsteman, att olaga hot mot polis alltid ska bedömas som grovt brott, att underlätta användningen av polisära övervakningskameror och att utreda möjlighet till utökad polisarrest för att tillfälligt frihetsberöva personer som stör ordningen och uppträder aggressivt mot polis.

  • Göra polisen mer verkningsfull genom att kraftigt utöka antalet poliser och återuppliva beredskapspolisen.

  • Införa breda straffskärpningar och särskilt höja minimistraffen för upprepade och grova brott, gränsöverskridande brottslighet, smuggling av vapen, samt införa riktiga livstidsstraff för särskilt farliga brottslingar.

Vår politik från A-Ö