Svensk
Energi

Svensk flit och kärnkraft byggde Sverige

Det här går inte längre. Tidigare regeringar har använt elmarknaden som en experimentverkstad och det svenska folket har fått betala priset. Elpriserna har slagit alla rekord under den senaste tiden, detta på grund av politiska beslut.

Sverigedemokraterna har under lång tid värnat långsiktighet i energiförsörjningen med stabila, planerbara kraftslag: vattenkraft och kärnkraft. Detta har inte tidigare regeringar gjort utan snarare verkat för motsatsen. Fyra kärnkraftsreaktorer har stängts ned sedan
de rödgröna tog plats i regeringen, istället har vindkraften ökat. Problemet är att vindkraften är väderberoende, vilket ger rörlighet i pris och osäkerhet i tillgång. Det fungerar självklart inte att förlita sig på att det ska blåsa dygnet runt. Energitillgång behöver vara tillförlitlig, tillräcklig och konkurrenskraftig. Vi måste ha effektiva system med hög leveranssäkerhet.

En stabil och bra elförsörjning var det som byggde Sverige tillsammans med den svenska fliten. Elpriserna har tidigare varit låga vilket har gjort Sverige till en ledande industrination. Många svenskar arbetar idag i företag som är direkt beroende av ett lågt elpris.

De som drabbas av en dyr elräkning hemma kommer även att se sin försörjning hotad. Industrins expansion kräver stora mängder energi. Näringslivets energibehov måste mötas – det är där jobben skapas, vilket gynnar hela samhället. Ökad elektrifiering, inte minst av fordonsflottan, är också ett behov som berör de allra flesta.

Sverigedemokraterna är inte som alla de andra partierna. Vi varnade tidigt för vad nedlagd kärnkraft skulle innebära. Vi ser saker på ett annat sätt och förstår vad våra beslut kommer att innebära för våra barn och barnbarn. Kärnkraft är ett hållbart och effektivt energislag. Att satsa på detta är att ta verkligt miljöansvar. Ett nytt kärnkraftverk levererar energi under flera decennier.

Det är dags att börja bygga dem nu.

Sverigedemokraterna kommer:

  • Sänka skatten på el permanent
  • Bygga ny kärnkraft i Sverige och sätta upp en färdplan för byggandet av SMR-reaktorer
  • Upprätta en svensk forskningsreaktor kring fjärde generationens kärnkraft
  • Höja reseavdraget för dem som är beroende av bilen till jobbet
  • Värna det kommunala vetot vid etablering av vindkraft
  • Stärka konkurrenskraften för fjärr- och kraftvärmen