Ett Sverige för unga

Ett Sverige med framtidshopp

Sveriges unga har tveklöst åsidosatts av denna och tidigare regeringar. Verkningslösa åtgärder som traineejobb och utbildningskontrakt har varvats med förslag om sänkta löner för unga. Samtidigt har utbildningsväsendet skiftat fokus från kunskapsförmedling till indoktrinering och utbildning inom ovetenskapliga ämnen som arbetsmarknaden inte efterfrågar.

Denna utveckling har inte bara varit skadlig för ungas möjligheter att söka kunskap eller få ett arbete – den har också påverkat framtidstron. Hoppet om en bättre framtid, om ett Sverige som är värt att förvalta för nästkommande generationer, minskar medan den psykiska ohälsan bland unga ökar. Dagens unga har vuxit upp i det samhälle vi ser nu men de förtjänar bättre.

Sverigedemokraterna vill återskapa ett sammanhållet samhälle. Ett samhälle som kan erbjuda de rätta förutsättningarna för att unga ska få den start på livet som de förtjänar.

Våra förslag

  • Stärka den psykiska hälsan genom fler vårdplatser samt skydda titeln kurator och säkerställa minst en kurators närvaro på samtliga skolenheter för att aktivt motarbeta psykisk ohälsa i ett tidigt stadium.

  • Införa ämnesbetyg i skolan för att minska stressen för eleverna och stärka kunskapsperspektivet.

  • Förenkla byggprocessen för studentbostäder och införa gynnsamma skattereformer så att fler företag lockas att investera och bygga studentbostäder.

  • Stärka datorspelsindustrin och nyttja den som ett steg i att främja svensk kultur.

Vår politik från A-Ö