En riktig utrikespolitik

Verklig demokrati

Sverigedemokraterna vill att Sverige ska vara en stark och självständig röst för fred och goda relationer mellan världens folk. Sverige ska markera tydligt mot kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter samt kränkningar av suveräna staters territorium. Detta är extra betydelsefullt då Ryssland uppträder aggressivt och nya konflikter blossar upp i vårt närområde.

Demokrati är en förutsättning för den frihet som alla människor har rätt till, varför vi prioriterar kampen för verklig demokrati, åsiktsfrihet och tillgång till fria medier. Inom FN vill vi stoppa stater som allvarligt bryter mot de mänskliga rättigheterna från att ta ledarrollen i kommittéer och utskott.

Första paragrafen i regeringsformen fastställer att all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Europeiska politiker med drömmar om en federal superstat har låtit EU ta över beslutanderätten på fler och fler områden samtidigt som dess budget sväljer allt fler svenska skattekronor. Sverigedemokraterna vill reformera EU till förmån för ett mindre överstatligt och mer demokratiskt funktionssätt. Om det misslyckas bör vi överväga att se över medlemskapet.

Sverigedemokraterna vill dock att relationerna med våra närmaste grannländer ska gå djupare än sedvanligt internationellt samarbete. Vi värnar att Sverige på jämbördiga och frivilliga villkor utbyter idéer, kulturimpulser, studenter, turism och bibehåller möjligheten att på rättvisa villkor jobba i andra länder. Vi värdesätter ett europeiskt och i synnerhet nordiskt samarbete som sätter villkoren för svenska arbetstagare och skattebetalare i första rummet.

Våra förslag

  • Ta strid mot den höga EU-avgiften och genomföra en radikal sanering av EU:s budget.

  • Säkra ett permanent svenskt nej till euron och bankunionen för att skydda svenska skattebetalare mot att tvingas finansiera kollapsande europeiska banker.

  • Bekämpa tiggeri och europeisk människohandel.

  • Stödja förföljda sekulära, kristna och andra minoriteter och erkänna folkmordet under det Ottomanska riket och folkmordet som Islamiska Staten begått i Irak och Syrien.

  • Erkänna Somaliland som en självständig stat, verka för att den kurdiska regionen i Irak tillåts utropa självständighet och att Nineve-slätten i Irak ges mer autonomi.

  • Erkänna Jerusalem som Israels huvudstad.

  • Ta fram en långsiktig strategi för att främja mänskliga fri- och rättigheter i Ryssland.

Vår politik från A-Ö