Ett nära europeiskt samarbete utan överstatlighet

Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige som är en självständig, fri och demokratisk nationalstat. Ett Sverige som handlar om samarbete med andra länder för att lösa gränsöverskridande problem och som tillsammans med andra nationer bygger vidare på vårt gemensamma nordiska och europeiska kulturarv. Ett Sverige där svenska folket har makten att själva, i fria svenska val, forma sin gemensamma framtid. Ett Sverige med en självständig penningpolitik och en egen valuta, fri från överstatlig styrning, där den svenska riksdagen är högsta
beslutande organ.

Som ett första steg mot ett bättre Europa och ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar:

Sverigedemokraterna vill

    • En ny folkomröstning om det svenska EU-medlemskapet med målet att Sverige snarast möjligt skall lämna den överstatliga unionen och återgå till ett mellanstatligt europeiskt samarbete.

    • Ett fortsatt svenskt nej till medlemskap i den Ekonomiska och monetära unionen, EMU.

    • Ett återupprättande av gränsskyddet. Så länge Sverige kvarstår som medlem i EU bör vi verka för ett återupprättande av gränsskyddet i syfte att motverka människohandel, terrorism, smuggling av vapen, droger med mera.