Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadspolitik

Lönsamt att arbeta och riktiga jobb

Det är en fråga om anständighet och den enskildes självständighet att det ska gå att leva på sin lön. Därför tror vi på att när det är ekonomiskt ansvarsfullt bör skatten sänkas för vanligt folk. Vi behöver reformera Lagen om anställningsskydd. Unga människor behöver ofta framförallt få in en fot på arbetsmarknaden, medan anställningstrygghet och villkor blir viktigare ju äldre man blir. För den som blir arbetslös behövs en trygg omställningsförsäkring. I Sverige ska svenska regler gälla – även för arbetare från inom den Europeiska unionen. Vi vill föra en pragmatisk arbetsmarknadspolitik med fokus på rationalitet och effektivitet – utan ideologiska skygglappar.