EU-politik

Partiet för en EU-kritisk politik

Vi vill folkomrösta för en kritisk EU-politik

Sverigedemokraterna ser med stor oro på maktförskjutningen till Bryssel. För varje år skickas allt mer beslutanderätt från Sverige till en EU-apparat utan insyn och folklig förankring. Det EU vi har idag är inte det svenskarna röstade ja till 1994. Sverige är idag en av de största nettobetalarna inom unionen och under 2013 betalar svenska skattebetalare 37 194 321 000 kronor i medlemsavgift.

För oss är det helt avgörande att Sverige har inflytande över de beslut som berör Sverige. Vi arbetar dagligen i riksdagen för att motverka maktförskjutningen till Bryssel. Från att ha varit ett mellanstatligt samarbete har EU förvandlats till ett överstatligt samarbete där Sveriges röst väger allt lättare. Det är dags att Sverige säger ifrån och likt andra länder kräver bättre medlemsvillkor.

När vi har ett nytt avtal på plats bör det svenska folket, precis som regeringen i Storbritannien lovat britterna, få tycka till om medlemskapet i en folkomröstning. Fram tills dess kan vi lova att Sverigedemokraterna kommer att vara en garant för att begränsa EU:s inflytande, motarbeta överstatlighet, hålla Sverige utanför EMU och arbeta för svenska intressen i en EU-apparat som handlar om allt annat än vad som är bäst för Sverige.