37 miljarder mer till vård och omsorg

På en pressträff i riksdagen på tisdagen presenterade Sverigedemokraterna sin vårbudgetmotion. Fokus ligger på vården i partiets svar på regeringens vårproposition. Under budgetperioden vill Sverigedemokraterna stärka vård och omsorg med 37 miljarder varav 6,9 miljarder ska satsas redan under 2015. När det kommer till regeringens reformförslag är Sverigedemokraterna i grunden positiva samtidigt som partiet är djupt kritiska till finansieringen. Sverigedemokraterna säger nej till höjd fordonsskatt, nej till höjd skatt på snus och nej till slopad gruppregistrering av moms. Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt kommenterar:

– Anders Borgs ”krona för krona”-retorik är enbart en politisk manöver. Detta blir extra tydligt när det kommer till de omfattande satsningar som regeringen gör på migrationspolitiken redan i vårändringsbudgeten. Sammanlagt handlar det om satsningar på 22,9 miljarder som regeringen gör på migrationsområdet, integration och EU åren 2014-2017 som på intet sätt finansieras ”krona för krona”.

Den stora nyheten i budgetförslaget är ett utökat vårdlyft. Helt nya satsningar är slopad karensdag inom yrken i offentlig sektor med hög smittorisk, slopad patientavgift för personer över 85 år samt en förlängning av Omvårdnadslyftet. Sverigedemokraternas vårdpolitiska talesperson Per Ramhorn kommenterar:

– Vi föreslår att den första karensdagen slopas inom yrken i den offentliga sektorn med hög smittorisk till en kostnad om 400 miljoner per år. Årligen återkommande epidemier kan ställa till stora problem för både personal och patienter inom vården vilket många gånger kan drabba stora delar av personalstyrkan. – En grupp som är i särskilt behov av extra stöd är våra äldre, inte minst äldre kvinnor, som ofta har låg pension. Vi riktar därför en särskild satsning på 300 miljoner årligen för att äldre över 85 år inte ska behöva betala patientavgift i den öppna hälso- och sjukvården.

Utöver dessa nya satsningar fortsätter Sverigedemokraterna att driva befintliga satsningar för att möjliggöra fler heltidstjänster inom offentlig sektor samt en omfattande satsning för att möjliggöra fler vårdplatser. Ladda ned budgetmotionen i sin helhet Ladda ned kapitlet om vårdlyftet

Senast ändrat: 3 september 2014