Vi har velat förbjuda månggifte hela tiden

Sverigedemokraterna har länge drivit frågan att totalförbjuda månggifte i Sverige. Detta ska gälla alla, oavsett vilket land man gift sig i eller vilken kultur man anser sig tillhöra. I Sverige ska man bara kunna vara gift med en person. Samtliga övriga partier har dock försvarat den ordning som gällt, att äktenskap ingångna i annat land ska respekteras även om det innefattar mer än två personer, förutsatt att ingen har haft anknytning till Sverige före vigseln.

Senast ändrat: 15 januari 2018