Viktigt meddelande från medlemsutskottet

Med anledning av nyligen inkomna uppgifter kommer Sverigedemokraternas medlemsutskott att väcka ytterligare personärenden mot personer i William Hahnes styrelseförslag. Detta kommer att ske i mars, i samband med medlemsutskottets nästa sammanträde. Skälet är starka misstankar om att flera personer i William Hahnes styrelseförslag företräder åsikter som är oförenliga med Sverigedemokraternas grundläggande värderingar.

År 2012 skrev Jimmie Åkesson följande i ett brev till alla medlemmar i Sverigedemokraterna.

”Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn. I vårt parti finns inget utrymme för extremister, rasister, rättshaverister eller andra med ett personligt behov av politiska eller privata utsvävningar. Vårt parti är viktigt, alldeles för viktigt för att det förtroende vi vunnit ska förslösas genom några enskildas ideologiska och politiska avvikelser. Det är min fasta övertygelse.”

De senaste åren har vårt parti upplevt fantastiska valframgångar och vunnit förtroende hos stora delar av svenska folket. Sverigedemokraterna är ett parti för en miljon svenskar som litar på att vi ska föra deras talan. Det enklaste sättet för oss att rasera det förtroendet vore att inte hålla en tydlig rågång mot radikala grupper.

Richard Jomshof kommenterar:

–        Vi ska inte föregå medlemsutskottets utredning, men om det är så att misstankarna stämmer, då har de här personerna ingenting hos Sverigedemokraterna att göra. Låt mig gärna vara extra tydlig på den här punkten: Vi kan aldrig tillåta att personer med radikala, odemokratiska värderingar får fotfäste i vårt parti.

Medlemsutskottet utreder sedan tidigare William Hahne och ytterligare en person i styrelseförslaget med anledning av ett medlemsregister som hanterats på ett sätt som strider mot reglerna. Richard Jomshof kommenterar:

–        Jag har tagit del av omständigheterna kring medlemsregistret. Det finns stark teknisk bevisning som tydligt visar att William Hahne handskats med registret på ett högst otillåtet sätt. Det framgår dessutom att han är medveten om att hans agerande strider mot våra fastslagna regler, vilket är mycket allvarligt.

–        Det finns tungt vägande skäl till varför reglerna kring våra medlemsregister måste följas. Om ett sverigedemokratiskt medlemsregister hamnar i orätta händer kan det innebära stora problem för många av personerna som återfinns i det. I säkerhetsavdelningens uppgifter ingår bland annat att sörja för medlemmarnas säkerhet. Det är inte acceptabelt att försvåra för dem och att baktala tjänstemännen offentligt för att de utför sitt arbete.

 

Magnus Olsson, Sverigedemokraternas medlemsutskott

För vidare information, kontakta Sverigedemokraternas pressavdelning på telefonnummer:  08-500 000 55.

Senast ändrat: 25 februari 2015