Vill ni debattera landsbygdspolitik, Centerpartiet?

Av allt att döma har företrädare för Centerpartiet förstått att något håller på att hända. Vi i Sverigedemokraterna är på bred frammarsch i nära nog alla väljargrupper och i många kommuner på landsbygden är vi ikapp och redan förbi Centern. Det är mot denna bakgrund man bör se Centerns utspel i Expressen nyligen, där den före detta landsbygdsministern Eskil Erlandsson gick till angrepp mot vår landsbygdspolitik.

Centerns angrepp på oss är dock som att kasta sten i glashus. Under deras tid i regeringsställning mellan 2006-2014 så fortsatte kräftgången för den svenska jordbrukssektorn med nedlagda gårdar och minskad produktion. Med Erlandsson vid rodret försvann drygt nästan 9000 jordbruksföretag medan självförsörjningsgraden stadigt minskade, i synnerhet vad avser svensk köttproduktion. När sedan mjölkkrisen slog till hösten 2014 var svenska mjölkbönder alltför sårbara, men vi hör ingen självkritik alls från Centerns håll.

Och vad värre är. Samma idétorka som rådde i regeringsställning förefaller råda när man står utanför regeringen. Av debattartikeln i Expressen att döma ska landsbygden räddas med biodrivmedel och interventionsköp från EU.

Låt oss reda ut detta med biodrivmedel. Vi vill snarast fasa ut subventionerna av etanol. Vi är skeptiska till biobränslen i allmänhet, men när det kommer till etanolen kan vi redan nu konstatera att satsningen varit ett enda stort misslyckande. Det hade varit mycket bättre att använda dessa skattelättnader till åtgärder som direkt gynnar lantbruket, vilket vi också gör i vårt budgetförslag i form av lägre dieselskatt, betesbidrag för mjölkkor och sänkta lönekostnader.

Vad så kallade miljövänner i Sverige inte har förstått är att biodrivmedlen är starkt ifrågasatta ur miljösynpunkt i Europa, dessutom är de energikrävande att tillverka. Att vi i Sverigedemokraterna som enda parti går emot etanol-lobbyisterna tyder på en brist på kunskap och integritet hos övriga partier. När det gäller interventionsköpen handlar det om åtgärder på EU-nivå, där man reglerar priserna på jordbruksprodukter genom uppköp – och lagring. Det gynnar dock inte lantbrukarna på sikt, eftersom produkterna måste avyttras förr eller senare.

Vidare ger centerpartisterna sken av att man inte kan påverka utvecklingen. Men tillsammans med övriga Alliansen är man helt passiv i opposition och låtsas inte om att man kan fälla regeringen när som helst. Det är alltså bekvämare för Centern och övriga Alliansen att sitta på läktaren än att faktiskt komma ut på banan och försöka göra skillnad.

Vi tycker att Centern helt har kapitulerat för sin liberala falang. Satsningar på jordbruket, som nästan är avrundningspengar i statsbudgeten, har Centern inte råd med. Samtidigt tillåts kostnaderna för ultraliberal migration, Centerns hjärtfråga, att skena med tiotals miljarder varje år.

Så när de andra partierna överger landsbygden och dess frågor, så väljer vi i Sverigedemokraterna att fortsatt verka för en levande och livskraftig landsbygd. Det här görs inte av någon missriktad populism, utan för att vi verkligen tror på och beaktar landsbygdens inneboende kraft och kreativitet.

Anders Forsberg

Landsbygdspolitisk talesman

Senast ändrat: 8 december 2015