ECR Party

Vi är medlemmar i ECR

ECR, Europeiska konservativa och reformister, förenar partier som är engagerade i individuell frihet, nationell suveränitet, parlamentarisk demokrati, rättsstatsprincipen, privat egendom, låga skatter, sund ekonomi, frihandel, öppen konkurrens och maktfördelning.

  • ECR-partiet tror på ett Europa bestående av oberoende nationer som arbetar tillsammans för ömsesidig framgång samtidigt som de bibehåller sin identitet och integritet.

  • ECR-partiet jämställer alla europeiska demokratier, oavsett storlek och oavsett vilka internationella sammanslutningar de ingår i.

  • ECR-partiet förordar maktutövning på den lägsta möjliga nivån – om möjligt av individen, eller av lokala eller nationella myndigheter, framför överstatliga konstellationer.

  • ECR-partiet förstår att öppna samhällen vilar på individens värdighet och självständighet, vilken borde vara så fri som möjligt från statlig tvång. Individens frihet inkluderar religionsfrihet, yttrandefrihet, rörelsefrihet och föreningsfrihet, avtal- och anställningsfrihet och frihet från förtryckande, godtycklig eller straffmässig beskattning.

  • ECR-partiet erkänner alla medborgares likhet inför lagen, oavsett etnicitet, kön eller social klass. ECR-partiet avvisar alla former av extremism, auktoritarianism och rasism.

  • ECR-partiet värnar om den viktiga roll som civilsamhället, föreningar, familjer och andra konstellationer, vilka fyller utrymmet mellan individen och staten.

  • ECR-partiet erkänner nationalstatens unika demokratiska legitimitet.

  • ECR-partiet är engagerat i utbredningen av frihandel och öppen konkurrens, i Europa och globalt.

  • ECR-partiet stöder principerna i Pragdeklarationen från mars 2009 och arbetet för Europeiska konservativa och reformister i Europaparlamentet samt allierade grupper i de andra europeiska församlingarna.

Ladda ned som PDF

Läs mer om ECR på deras hemsida.

Rösta för förändring, på riktigt!

Valet den 9 september är avgörande för Sveriges framtid. Om vi på riktigt ska kunna bryta vårt lands negativa utveckling måste vi börja med att byta makthavare – innan det är för sent. Socialdemokratiska och moderatstyrda regeringar gör i slutändan samma prioriteringar och ger samma resultat.

Vill du ha en annan utveckling för Sverige måste du börja med att rösta på ett annat parti – på ett parti som på riktigt vill bygga ett välmående, sammanhållet Sverige med förnyat självförtroende och framtidstro.

Det partiet är Sverigedemokraterna.