Nyheter från SD

 • Ledig tjänst: Informationsassistent

  Ledig tjänst: Informationsassistent Sverigedemokraterna söker en person för att på heltid arbeta som assistent till partiets Informationsenhet. Enhetens olika verksamheter är i en expansiv fas och vi söker därför resurser för att stärka upp Enheten i stort. Som assistent till Informationsenheten fungerar du som närmast befintlig resurs till Enhetschefen samt till respektive avdelningsansvarig. Informationsenheten består […]

  › Läs mer
 • Ledig tjänst: Informationssekreterare

  Ledig tjänst: Informationssekreterare Sverigedemokraterna söker en person för att på heltid arbeta som Informationssekreterare till partiets Informationsansvarige. Informationsavdelningen befinner sig i en expansive fas där planering för val 2018 samt 2019 är vårt utgångsläge. Informationssekreteraren fungerar som närmast befintlig resurs till partiets Informationsansvarige, och är således delaktig i att vara behjälplig med styrning och uppföljning […]

  › Läs mer
 • Alla verksamheter ska inte få statligt stöd

  Under sina tidiga år hade den svenska folkbildningen en avgörande betydelse för de mindre bemedlades chanser att nå bildning och personlig utveckling, vilket var en viktig grund för vår demokrati. Jämte det offentligas utbildningsalternativ och som en väg till social gemenskap, bildning och lusten att lära har folkbildningen även i dag en viktig roll.

  › Läs mer
 • Wallströms tystnad är ett indirekt stöd för regimen i Iran

  Att sekulära, frihetssökande människor inte får stöd i en tid som denna är inte bara skamligt utan även talande för hur den självutnämnda ”humanistiska stormakten” egentligen struntar i att bry sig när det verkligen gäller. Det skriver Marcus Wiechel och Julia Kronlid.

  › Läs mer
 • Stoppa tvångskvoteringen i föräldraförsäkringen

  Alltför ofta hör vi att barn beskrivs som kvinnofällor precis som att det skulle vara ett straff att spendera tid med sina egna barn. Föräldrarna vet bäst sina barns unika behov och hur de bäst får familjelivet att gå ihop, det vet inte vi politiker. Det skriver Julia Kronlid och Paula Bieler

  › Läs mer
 • Vi har velat förbjuda månggifte hela tiden

  Sverigedemokraterna har länge drivit frågan att totalförbjuda månggifte i Sverige. Detta ska gälla alla, oavsett vilket land man gift sig i eller vilken kultur man anser sig tillhöra. I Sverige ska man bara kunna vara gift med en person. Samtliga övriga partier har dock försvarat den ordning som gällt, att äktenskap ingångna i annat land ska […]

  › Läs mer
 • Biståndet ska inte gå till flyktingar i Sverige

  Att bidra till utveckling, fattigdomsbekämpning och verka för mänskliga rättigheter är djupt förankrat i Sverige och det är något vi ska vara stolta över. Varje år satsas det stora pengar på biståndsbudgeten och under veckan har riksdagen antagit ny internationell biståndsbudget för 2018. Det skriver Julia Kronlid och Markus Wiechel.

  › Läs mer
 • Vår invandringspolitik minskar vårdkostnaden

  Paula Bieler och Per Ramhorn svarar på vårdkritiken från S-politikerna Erika Ullberg och Åsa Westlund: Vi satsar drygt 3,5 miljarder mer än regeringen på hälso, sjukvård och socialomsorg. Dessutom presenterar vi konkreta förslag till förbättringar både för patienterna och för de anställda inom vården.

  › Läs mer
 • Vårdkrisen är oförsvarbar i välfärdslandet Sverige

  Sverige behöver en politisk samling för svensk sjukvård där patienterna sätts i centrum och politisk prestige läggs åt sidan. Vi måste göra allt vi kan för att minska patienters lidande och rädda liv, skriver Jimmie Åkesson och Per Ramhorn.

  › Läs mer