Partistyrelse

Sverigedemokraternas partistyrelse 2019-2021

Ledamöter

Jimmie Åkesson (Partiordförande)
Henrik Vinge (Vice partiordförande)
Julia Kronlid (2:e vice partiordförande)
Richard Jomshof (Partisekreterare)
Mattias Karlsson (Internationell sekreterare)
Mattias Bäckström Johansson
Carina Ståhl Herrstedt
Caroline Nordengrip
Björn Söder
Oscar Sjöstedt
Tobias Andersson
Hanna Nilsson
Martin Kinnunen
Linda Lindberg
Bo Broman
Heikki Klaavuniemi
Jonas Andersson (Östergötland)
Aron Emilsson
Magnus Olsson

Suppleanter

1. Jörgen Grubb
2. Elin Jensen
3. Fredrik Lindahl
4. Ljubica Jasic-Modin
5. Jonas Andersson (Västerbotten)
6. Johan Wifralius
7. Zandra Pettersson
8. Katja Nyberg
9. Mats Nordberg
10. Peter Lundgren

Rösta för förändring, på riktigt!

Valet den 9 september är avgörande för Sveriges framtid. Om vi på riktigt ska kunna bryta vårt lands negativa utveckling måste vi börja med att byta makthavare – innan det är för sent. Socialdemokratiska och moderatstyrda regeringar gör i slutändan samma prioriteringar och ger samma resultat.

Vill du ha en annan utveckling för Sverige måste du börja med att rösta på ett annat parti – på ett parti som på riktigt vill bygga ett välmående, sammanhållet Sverige med förnyat självförtroende och framtidstro.

Det partiet är Sverigedemokraterna.