Partistyrelse

Partistyrelse

Sverigedemokraternas partistyrelse 2017-2019

Ledamöter

Jimmie Åkesson (Partiordförande)
Julia Kronlid (Vice partiordförande)
Carina Ståhl Herrstedt (2:e vice partiordf)
Richard Jomshof (Partisekreterare)
Mattias Karlsson (Internationell sekreterare)
Paula Bieler
Mattias Bäckström Johansson (DO Kalmar län)
Roger Hedlund (DO Gävleborg)
Anne Karlsson
David Lång
Sven-Olof Sällström
Magnus Olsson
Oscar Sjöstedt
Johnny Skalin (DO Västernorrland)
Björn Söder
Aron Emilsson
Therese Borg
Christina Östberg

Suppleanter

1. Markus Wiechel
2. Maria Liljedahl
3. Heikki Klaavuniemi
4. Peter Lundgren
5. Ann-Christine From Utterstedt
6. Sara Seppälä
7. Ljubica Jasic-Modin

Rösta för förändring, på riktigt!

Valet den 9 september är avgörande för Sveriges framtid. Om vi på riktigt ska kunna bryta vårt lands negativa utveckling måste vi börja med att byta makthavare – innan det är för sent. Socialdemokratiska och moderatstyrda regeringar gör i slutändan samma prioriteringar och ger samma resultat.

Vill du ha en annan utveckling för Sverige måste du börja med att rösta på ett annat parti – på ett parti som på riktigt vill bygga ett välmående, sammanhållet Sverige med förnyat självförtroende och framtidstro.

Det partiet är Sverigedemokraterna.