Vi är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är Sveriges snabbast växande parti. Vi har fler än 30 000 medlemmar över hela landet. Vi är män och kvinnor. Vi är unga och gamla. Vi finns på landet och även i storstaden.

Många av oss är föräldrar. Några har egna företag. Andra studerar. Vissa har gått i pension.

En stor del av oss har utländsk bakgrund.

Gemensamt för oss är att vi alla är oroliga för hur Sverige utvecklas och att vi vill vända utvecklingen.

Tillsammans är vi Sverigedemokraterna.

Vi har länge varnat för problem som de andra partierna har skapat. Vi har varnat för fler områden med stora problem. Vi har varnat för ökad brottslighet. Vi har varnat för sexualbrott.

Vi har också varnat för hedersvåld, och vi har varnat för mycket dyra kostnader för invandring. Vi har varnat för att skolan och vården kommer att få stora problem.

Vi varnade tidigt, men de andra partierna ville inte lyssna.

Sverigedemokraterna är idag det enda partiet som kan och vill ändra hur Sverige utvecklas. 

Det här har vi gjort sedan förra valet

Sverigedemokraterna har lagt tusentals förslag för att göra Sverige bättre. Flera av de andra partierna har sedan kopierat våra förslag.

Vi har varit med och gjort straffen hårdare för vapenbrott och sexualbrott. Vi har varit med och tagit fram en ny lag mot terrorism. Vi har gjort så att Sveriges försvar bättre kan skydda oss.

Detta är några saker som Sverigedemokraterna har gjort.

Vi har också lagt många förslag som de andra partierna har stoppat. Vi ville ha ett totalt förbud för barn att gifta sig, men Sveriges regering ville tänka på det lite mer.

Vi ville ta tillbaka medborgarskapen för de som ljugit om sin ålder och vilka de är. Vi har gjort vad vi har kunnat för att utländska brottslingar alltid ska utvisas från Sverige.

Vi har flera gånger försökt att byta ut den socialdemokratiska regeringen. Men tyvärr har de andra partierna hjälpt Socialdemokraterna så att de har kunnat fortsätta bestämma. Den 9 september får vi en ny chans att byta ut regeringen. 

Det här vill vi

Några av våra viktigaste frågor handlar om att ge vårt land en bättre skola, vård och omsorg. Vi  vill att människor ska känna sig trygga i Sverige och att människorna i vårt land får en bättre gemenskap. 

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Invandringen till vårt land måste tas på allvar. Sveriges gräns behöver skyddas för att stoppa organiserad brottslighet, människohandel och terrorism.

Den som följer våra lagar och regler är alltid välkommen till Sverige. Men den som begår brott eller som på annat sätt är farlig för andra människor är inte välkommen.

Vi vill hjälpa riktiga flyktingar. Det gör vi bäst genom att hjälpa dem i sina hemländer, eller där hjälpen behövs som mest. Eftersom det redan finns stora problem i Sverige vill vi stoppa asylinvandringen. Vi vill istället möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer. 

Vi vill ha ett land som håller samman

Sverige kan inte hjälpa hela världen med allt. För att få gratis skola och gratis vård tycker vi att man ska hjälpa till innan man kräver hjälp.

I Sverige ska vi hjälpa varandra. Vi kommer aldrig tillåta islamism eller annan extremism. I Sverige ska män och kvinnor behandlas lika. Demokrati ska alltid gälla. I vårt Sverige är vi stolta över det svenska, och vi är rädda om det som vi fått av de som levt innan oss. 

Vi vill ha ett tryggt samhälle

Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff. Utländska medborgare som begår brott i Sverige ska inte få bo kvar i vårt land. Vi tycker att samhället ska bry sig mer om den som blivit utsatt för brott än om den som begår brott. I vårt Sverige behöver inte människor vara rädda för kriminella. I vårt Sverige sitter de kriminella i fängelse.

Vi vill ge polisen bättre stöd och bättre lön för sitt arbete.

Sjukvården ska fungera i hela Sverige. Vi vill förbättra arbetsmiljön för de som arbetar inom vården. Vi vill också höja deras löner och ge dem möjligheter att utvecklas inom sitt arbete.

Vi vill att skolan ska jobba med kunskap och ordning. Både lärare och elever ska trivas, och kunna göra sitt bästa. I vårt Sverige går det att leva på sin pension.

 

blank