Är du redo att bli en del av det vinnande laget?

Det här är vi – Sverigedemokraterna som arbetsgivare

På vår arbetsplats utgör engagemang och kompetens grunden i vår verksamhet. Vi betraktar alla medarbetare som vår mest värdefulla tillgång, en avgörande faktor för både hållbarhet och framgång. Vårt kansli är delvis beläget i Riksdagens lokaler, vilket ger oss en unik närhet till det politiska arbetet. Vi är stolta över att ha en tjänstemannaorganisation fylld av kompetenta och engagerade medarbetare, vilka utgör en central del av vår ständiga tillväxt och framgång.

Om du delar vår vilja att bidra till att göra Sverige bra och är redo att tillföra nyfikenhet, kunskap, engagemang och kompetens, ser vi med glädje fram emot din ansökan redan idag!

RIKSORGANISATIONEN

REGION / DISTRIKT

KOMMUN