Information om regeringens budget

Sverigedemokraterna har tillsammans med regeringen kommit överens om statens budget för 2024. Vi ser nu gemensamt till att de brottsbekämpande myndigheterna får betydande resurser för att mota tillbaka gängkriminaliteten. Vi stärker kraftigt försvarsmakten och ser till att Sverige når NATO:s mål på 2% anslag av BNP redan nästa år. Totalt genomför vi reformer nästa år på 39 miljarder kronor. Nedan finns ett axplock av några viktiga satsningar i budgeten.

Drivmedel

Pensioner

Skatter

Migration

Rättsväsendet

Kommunsektorn