Elsa Widdings delrapport om elförsörjningen i Sverige

Idag presenterar Elsa Widding delar av det utredningsuppdrag hon tilldelades av Sverigedemokraterna i juni med utgångspunkt att säkra Sveriges framtida energiförsörjning.

I uppdraget ingick att analysera vilka politiska insatser som är mest effektiva för att skapa ett långsiktigt och konkurrenskraftigt system för energiförsörjningen i Sverige. Därtill en genomlysning av hur den berörda politiken, med ökat inslag av väderberoende elproduktion och det medföljande behovet av ett utbyggt elnät, slår i samhället.

De senaste åren har stabiliteten och priserna på den svenska energimarknaden försämrats drastiskt. Under vintern som gick såg enskilda villahushåll elräkningar på uppemot 20 000 kronor i månaden. I veckan rapporterades det att villahushåll kan förvänta sig elräkningar på 50 000 kronor över det normala under det kommande vinterhalvåret.

För att säkra den svenska energiförsörjningen på kort och lång sikt krävs det flera åtgärder. 

Sju åtgärder vi kan vidta på kort sikt för att mildra påverkan på hushåll och näringsliv beskriver Jimmie Åkesson, Mattias Bäckström-Johansson och Elsa Widding närmare i en debattartikel i Svenska Dagladet.

Hela rapporten “Sveriges framtida energisystem” går att läsa här.