Valmanifestet inför sommarens EU-val

Inledning

Sverigedemokraterna älskar vårt fria och demokratiska Europa. Mångfalden av nationer, kulturer och gemensam historia har lagt grunden för den västerländska civilisation vi åtnjuter idag. Genom århundradena har vår kontinent blivit en plats för samarbete, utveckling och handel. Eller, så var åtminstone tanken.

Den europeiska gemenskapen och de ideal vi som land anslöt oss till för trettio år sedan är inte längre vad de var. Europa är i krig – islamism, gängkriminalitet och otrygghet breder ut sig samtidigt som Bryssels överstatlighet aldrig har varit så påträngande som den är idag.

De gamla drömmarna om fria stater som samarbetar på rättvisa villkor är sedan länge bortglömda i Bryssel och har ersatts av byråkrati, centralisering och korruption. Att vara medlem i EU är dyrt för svenska skattebetalare, aldrig tidigare har Sverige betalat så mycket pengar till unionen som vi gör idag. Sedan 1995 har vi betalat över 800 miljarder kronor till EU för att finansiera andra länders misslyckade ekonomier.

Inom unionen reser stöldligor fritt mellan obevakade gränsövergångar, vapen flödar och islamismen växer sig stark. Svenskar dödas kallblodigt på Bryssels gator enbart för att de är svenskar och har en sekulär syn på yttrandefrihet. Terrordåden avlöser varandra och påhejas av radikala imamer som tillåts predika sin vedervärdiga terrorpropaganda i moskéer runt om i Europa. Inte sällan finansieras de av islamistiska regimer som vill bekämpa vårt sätt att leva.

Samtidigt som EU misslyckas med sina grundläggande kärnuppgifter ser byråkraterna i Bryssel sin chans att tillskansa sig mer makt. Genom egna tolkningar av fördragen vill man bland annat lägga beslag på vår skog, påtvinga oss en radikal klimatagenda, göra livet surt för svenska jägare och skrota våra veteranbilar.

Sverige är dessutom världsmästare på självplågeri. Genom att överimplementera EU-lagstiftning och böja sig för etablissemanget i Bryssel har svenska politiker inte prioriterat svenskarnas intressen ‒ det vill vi ändra på!

Det är dags att Sverige ryter ifrån. Vi måste visa byråkraterna i Bryssel att vi menar allvar när vi säger att vårt land aldrig ska bli en skatteprovins som finansierar misskötta länder i en europeisk federalstat.

Sverigedemokraterna vill därför ge svenska folket en stark röst. Varje maktöverföring ska föregås av en folkomröstning. Detsamma ska gälla vid nya eller större krav på inbetalningar till EU.

Vi vill visa Bryssel att vi inte viker oss vid förhandlingsbordet, det ska vara tydligt att vi är villiga att lämna samarbetet om utvecklingen inte stoppas och vänds om.

För första gången i EU:s historia står vi inför ett paradigmskifte i unionen. Decennier av centralisering, feghet och slöseri har fått det europeiska folket att vakna upp och ryta ifrån. Vi står på randen till ett sundare Europasamarbete där vi tillsammans med likasinnade partier kan vända utvecklingen till det bättre.

Detta kommer vi sverigedemokrater kämpa för att uppnå.