Invandringen och de offentliga finanserna – 15 år senare

Det har länge talats om att invandringen är en vinstaffär, att den är nödvändig för välfärden och kan ge Sverige en ”superekonomi”.

Verkligheten är den motsatta. Idag presenterade Jimmie Åkesson och Oscar Sjöstedt en rapport om invandringens faktiska kostnader. Under socialdemokraternas tid vid makten mellan åren 2014 och 2021 har flyktingar och deras anhöriga kostat 1051 miljarder kronor. Det motsvarar en genomsnittlig årskostnad på 131 miljarder kronor.

Rapporten är baserad på följande studier:
• Jan Ekbergs studie ”Invandringen och de offentliga finanserna”, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (2009) vilken handlade om hela invandrarbefolkningens nettoskattekostnad 2006.

• Joakim Ruists båda studier från 2015, ”The Fiscal Cost of Refugee Immigration: The Example of Sweden” och 2018 ”Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering”.

• Lina Aldén och Mats Hammarstedts studie ”Hur påverkar flyktinginvandringen de offentliga finanserna” från 2016 om nettoskattekostnaden per flykting under de sju första åren efter folkbokföring i Sverige.

Alla siffror och antaganden finns öppet redovisade i rapporten. Vi uppmanar alla att läsa rapporten i sin helhet som återfinns här.