Beatrice Timgren, Lantbruksmässa i Lidköping

Beatrice Timgren närvarar på Lantbruksmässan i Lidköping, där runt 80 utställer och 5 000 besökare kommer att närvara.