kandidater besöker SD Skånes kickoff

Charlie Weimers, Beatrice Timgren, Maria Rosander och Patrik Jönsson besöker SD Skånes valkickoff. Evenemanget börjar 08:30.