Idag presenterar Oscar Sjöstedt & Tobias Andersson ett omfattande åtgärdspaket mot välfärdsbrottslighet och parallellsamhällen.

Sveriges trygghet och säkerhet kommer vara den primära uppgiften för nästa regering. Idag presenterar vi därför ytterliggare ett offensivt åtgärdspaket riktat mot välfärdsbrottslighet och parallellsamhällen.

Åtgärdspaketet innehåller bland annat:

  • Bidragsspärr vid tidigare brottslighet.
  • Anmälningsskyldighet för offentliga organ som kommer i kontakt med illegala.
  • Förbud för kommuner att dela ut bidrag och tillåta illegala att ta del av välfärden.
  • Biometriska kontrolluppgifter och system.
  • Revidering av OSL (offentlighets- och sekretesslagen).
  • En nollställning av samtliga samordningsnummer.
  • En folkräkning ska genomföras.

Läs hela pressmeddelandet här