SD kallar Kriminalvården till justitieutskottet

Efter de senaste uppgifterna från Sveriges Radio om att fängelsedömda brottslingar går fria i flera månader i väntan på en ledig fängelseplats, kallar nu Sverigedemokraterna Kriminalvården till riksdagens justitieutskott.

Var femte fängelsedömd brottsling i Sverige, som var på fri fot innan straffet började avtjänas, begick nya brott under den tiden. I samband med de senaste årens platsbrist i svenska fängelser har antalet personer som går fria i väntan på placering på anstalt blivit fler för varje år. Just nu är det runt 2600 personer. 

Tobias Andersson, rättspolitisk talesperson, kommenterar:

– Vi behöver nu frigöra kapacitet i svenska fängelser. Främst genom att den tredjedel av de intagna som är utländska medborgare ska avtjäna straffen i sina hemländer och genom att hyra anstaltsplatser utomlands.

– Morgan Johansson skryter regelbundet om fulla anstalter. Den tragiska sanningen är att vi har kriminiella som begår nya brott i väntan på en ledig fängelseplats, det är inget att skryta om.

Läs hela pressmeddelandet