Stoppa avvecklingen av Ringhals

Att återstarta Ringhals 1 är en grundläggande resursfråga – som vi menar är nödvändig, även om den är svår. Alternativet, att inte göra något, är detsamma som att acceptera fortsatt höga elpriser och osäkerhet kring Sveriges framtida elförsörjning, skriver Jimmie Åkesson och Jessica Stegrud, SD.