Svensk polis ett totalt fiasko över hela linjen

Den nuvarande polisledningen har misslyckats kapitalt. Rikspolischef Anders Thornberg har som högsta ansvarig förbrukat all form av förtroendekapital. Förutom det självklara, att en chef stiger åt sidan efter ett uppenbart misslyckande, menar vi att läget nu är så allvarligt att det kräver tillsättandet av en haverikommission.