Svenska folket har sagt sitt – vi vill behålla kontanterna

Vi vill att regeringen snarast möjligt tillsätter en ny utredning som uteslutande fokuserar på kontantfrågan, skriver Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson och Dennis Dioukarev, SD-representant i Betalningsutredningen.