Sverigedemokraterna och Nato

Ja till Natomedlemskap med Finland
Sverigedemokraterna anser att en svensk Nato-anslutning ska genomföras med Finland så snart det är möjligt. I Nato kommer Sverige att omfattas av artikel 5 om kollektiva försvarsgarantier. Sedan Nato bildades har inget land attackerats av en annan stat och detta inkluderar även Rysslands grannländer. Med dessa försvarsgarantier kommer tröskeln mot ett ryskt angrepp eller annat militärt agerande att öka, vilket är avgörande efter att Ryssland visat att man är beredd att genomföra storskaliga invasioner i Europa.