Sverigedemokraterna släpper rapport om den krisande sjukvården

Vårdkrisen och den svenska sjukvården har varit ett omdiskuterat ämne under flera decennier. Coronapandemin blottade de allvarliga brister som vårdpersonalen och Socialstyrelsen varnat om i flera år. Regeringen säger sig inte ha något ansvar eller kontroll över hur det ser ut i regionerna och sedan 2014 har vårdköerna växt för varje år.

Regeringen vill ge en bild av att det är pandemin som orsakat de långa vårdköerna, trots att tillgänglig statistik tydligt visar att vårdköerna och personalbristen inom sjukvården var illa redan innan utbrottet 2019/2020. Vid en genomgång av rapporter från Socialstyrelsen blir det tydligt att de problemområden som lyfts fram som akuta idag diskuterats under mer än 10 års tid.

Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson, kommenterar:

 Rapporten beskriver tydligt problematiken med den svenska hälso- och sjukvården och att den behöver reformeras.Vi står idag inför oerhörda utmaningar och vi måste möta det vårdbehov som finns. Tyvärr gäller det problem som lyfts redan för 10 år sedan, som exempelvis vårdköerna, personalbristen, kompetensförsörjningen och arbetsmiljön. Det visar på direkt felaktiga åtgärder från regeringar och en ineffektiv användning av landets skattemedel. Även om det ytterst är regeringens ansvar, så vilar det såklart även på samtliga övriga partier som styrt i regioner.

– Sverige är det land i norden som betalar mest för vården och får ut minst vårdkapacitet. De nordiska länderna drog i handbromsen och det behöver Sverige också göra. Vi kan inte fortsätta att lappa och laga i ett system som inte fungerar. Sveriges hälso- och sjukvård bedrivs dessutom i mångt och mycket av kortsiktiga projekt, vilket är fullständigt kontraproduktivt.

– Sverige behöver en sammanhängande, kvalitativ, effektiv och jämlik vård över hela landet. Där det offentliga och privata arbetar unisont för att vara såväl attraktiva arbetsgivare samt möta det vårdbehov som finns. Med ett ökat nationellt ansvar och gemensamma mål kan vi lyckas. Med friska ögon och utan att vara bundna till historiska beslut är vi redo att kliva in och axla det ansvaret.

Läs rapporten i sin helhet här.