Sverigedemokraternas uppdrag till Elsa Widding om elförsörjning

Sverigedemokraterna har utsett Elsa Widding till särskild utredare för att analysera vilka politiska insatser som är mest effektiva för att skapa ett långsiktigt, konkurrenskraftigt och tillförlitligt system för energiförsörjning. Elsa ska även belysa hur den förda politiken med ökat inslag av väderberoende produktion och därmed ökat behov av utbyggda elnät slår, likväl som alternativet till detta.

Enligt analyser av vinterns elkris var nedläggningen av Ringhals 1 och 2 direkt avgörande för de elpriser vi såg under hösten och vintern i södra Sverige. Med reaktorerna kvar i drift hade priserna varit 30-50 procent lägre.

Samtidigt ökar mängden vindkraft i Sverige och angränsande länder. Variationerna i tillgänglig effekt blir därmed större, och energisystemets obalanser svårare att prognosticera. Större andel vindkraft kan leda till att flera länder har ont om effekt samtidigt, när vindförhållandena är dåliga över ett stort geografiskt område.

I detta läge driver Socialdemokraterna och vänsterpartierna på för än mer väderberoende energiproduktion och fortsatt nedläggning av planerbar kraftproduktion.

Sverigedemokraternas utredare Elsa Widding har lång bakgrund i energibranschen som nyckelperson i en lång rad energibolag. Hon gjorde sig känd i samband med Nuon-affären, som visselblåsare i sin dåvarande roll på Näringsdepartementet. Hon har därefter engagerat sig som samhällsdebattör och kandiderar i höst till riksdagen för Sverigedemokraterna.

I Widdings uppdrag ingår att fokusera på:

Elsa Widding kommer att delredovisa sitt uppdrag till Sverigedemokraterna den 16 augusti 2022, för att förslagen ska kunna utgöra underlag för de omedelbara åtgärder som nästa regering kommer att behöva vidta.

Presskonferensen med Henrik Vinge och Elsa Widding, där uppdraget presenterades, går att se i efterhand här.

Läs hela pressmeddelandet