Tidöavtalets ord om klimatet är från SD

Tidöavtalets skrivning om att Sveriges klimatpolitik ska vara ambitiös är hämtad från SD:s valplattform. 

Det är oförskämt när Luf:s ordförande kallar oss för klimatförnekare, skriver Martin Kinnunen (SD).