Brott
och
straff

Hårdare tag
mot gängen

Sverigedemokraterna är medvetna om att en del områden är så förstörda av socialistisk och borgerlig politik att de helt enkelt måste rivas. Därför ska kommuner få hjälp från staten att bygga nya kvarter och stadsdelar fria från illegala invandrare, gäng och klaner.

Med massinvandringen har vi fått en ny och brutal gängkultur. Vi säger nej till fortsatt massinvandring. Vi menar också att personer som finns i gängmiljö och begår brott ska kunna dömas till särskilt långa fängelsestraff eller förvaring på obestämd tid. Myndigheter ska statuera exempel och göra den kriminella livsstilen oattraktiv genom att beslagta tillgångar, begränsa rörelsefriheten för gängmedlemmar och genom att omhänderta barn och unga som växer upp i en destruktiv miljö. Gängaktiva ska kartläggas genom spaning, kameraövervakning och avlyssning. Processuella hinder för en ökad lagföring måste undanröjas.

I slutändan handlar allt om brottsoffret. Det ska bli färre brottsoffer och vi kan inte upprepa misstaget som alla de andra har gjort där man först och främst tänkt på gärningsmannens känslor och villkor. Utformningen av politiken måste ske utifrån brottsoffrets bästa, inte gärningsmannens. För att återvinna tryggheten i samhället måste brottsoffer få upprättelse och samhällets fulla stöd. Brottsoffret tvingas ofta leva i rädsla för att möta gärningsmannen igen. Därför ska brottsoffret alltid informeras om permissioner och i vissa fall ha inflytande över beslutet. Gärningsmän som begått grova brott bör när så behövs bevakas efter avtjänat straff och beläggas med förbud att återvända till den ort där brottet begåtts eller i närhet till brottsoffret. Skadestånd som brottsoffer får måste vara höga. Skadestånd kan aldrig helt läka det som förstörts när man utsatts för ett brott, men det kan hjälpa till att lindra effekterna och att återupprätta ett normalt liv.

Trots att brottsligheten vuxit till att bli en samhällskris har antalet poliser sett till befolkningsmängden inte ökat. De dåliga arbetsvillkoren gör att platserna till polisutbildningen inte fylls samtidigt som många befintliga poliser lämnar yrket i förtid.

Antalet poliser måste öka kraftigt för att både ha styrkan att slå ned den grova och organiserade kriminaliteten och kunna skapa trygghet med synlighet och ingripande i alla delar av landet. Alla som är i behov av polis ska snabbt kunna få polisens hjälp. Antalet utbildningsplatser måste bli fler samtidigt som hårda krav på rekryterna ställs. Löner och arbetsvillkor måste förbättras. Den som begår blåljussabotage eller uppträder med särskild respektlöshet mot poliser ska utvisas.

Sverigedemokraterna kommer:

  • Kraftigt höja skadestånden till brottsoffer
  • Höja straffen för allvarliga brott rejält samt avskaffa alla straffrabatter
  • Begränsa rätten till permission för dömda
  • Höja polisernas löner och införa en betald polisutbildning
  • Utvisa utländska kriminella och upphäva medborgarskap för dem som begår allvarliga brott