En strikt
Invandringspolitik

För att Sverige
ska kunna kännas
som hemma igen

Sverige har under decennier haft ett exempellöst generöst regelverk för invandring. Nära två miljoner utlänningar har valt Sverige som slutdestination, varav nästan en miljon har kommit som asylinvandrare. Konsekvenserna för det svenska samhället på områden som spänner från arbetsmarknad och skola, till brottsutveckling, sammanhållning och offentlig ekonomi – är svåra att överskatta. Invandringen har inte varit bra för Sverige.

Sverige har blivit en magnet för världens migranter. Detta på grund av ett generöst bidragssystem som även gäller de som kommer utifrån. Att det redan bor en stor invandrad befolkning här är också ett stort skäl till att invandrare väljer just Sverige. Detta betyder att Sveriges invandringspolitik alltid måste vara mer restriktiv än våra grannländers eller något annat lands i EU.

Sverigedemokraterna kommer införa den striktast möjliga utlännings-lagstiftningen som är möjlig inom ramen för de europeiska asylreglerna. Det direkta asylmottagandet från länder som inte utgör vårt närområde ska minskas till nära noll. Mottagande från länder i närområdet ska enbart ske när det är ett pågående krig, och det ska avslutas när krisen är över. Dessutom måste anhöriginvandringen, som står för den större delen av den asylrelaterade invandringen, begränsas så långt det är möjligt och förenas med strikta krav.

Det måste bli enkelt att utvisa invandrare. Både de som begår brott och de som fått ett nej på sin ansökan om att få stanna här. Även gängmedlemmar, narkotikamissbrukare, personer med en kriminell livsstil och andra asociala, måste kunna utvisas. Att den förra regeringen lät våldsverkare, våldtäktsmän och illegala invandrare i stort vara kvar här, att man gav dem bidrag och gratis sjukvård är inget annat än en skandal. Vi kommer också upphäva medborgarskap för de som är inblandade i terrorism eller grova brott i stort.

Sverigedemokraterna vill upprätta en kravbaserad integrationspolitik som bygger på att man tar seden dit man kommer. Den som är ny i Sverige ska mötas av tydlig samhällsinformation som förklarar vad som krävs för att passa in. Invandrare ska kvalificera sig till välfärden genom egen försörjning. För att få medborgarskap ska man uppfylla en rad krav: man ska kunna det svenska språket, ha kunskap om vårt samhälle och vår kultur, man ska ha bott här en lång tid, och man ska ha försörjt sig själv. Personer som inte lär sig svenska, inte vill arbeta och inte vill anpassa sig till våra normer och värderingar ska få hjälp att återvända hem.

För att återställa Sverige till vad det en gång var behövs både att invandringen minskar och att återvandringen ökar. De som är här lagligt, men inte kommit in i samhället på ett bra sätt, ska uppmuntras att återvandra. Särskilda insatser ska införas, så att det blir så lätt och smidigt som möjligt att åka hem.

Reglerna för arbetskraftsinvandring har i praktiken slutat fungera. Korruption, fusk och handel med både tillstånd och människor är vanligt förekommande. Sverige behöver införa en riktig arbetsmarknadsprövning av arbetstillstånd för att förhindra att arbetsgivare importerar billig arbetskraft i yrken som kräver liten eller ingen utbildning. Många lågkvalificerade arbeten kan utföras av de hundratusentals arbetslösa som redan bor i Sverige. Svensk flit byggde landet och ska göra det även i framtiden.

Vi behöver tänka på oss själva nu. Alla de andra partierna har inte insett att massinvandring helt enkelt inte fungerar. Vi har facit, invandringen blev ett faktum och den blev inte bra.

Sverigedemokraterna kommer:

  • Stoppa all asylinvandring från länder som inte utgör vårt närområde och skärpa reglerna i utlänningslagen till striktast möjliga nivå enligt EU-rätten.
  • Utvisa alla utländska brottslingar, asociala, och andra som skadar vårt samhälle. Bekämpa illegal invandring med fler kontroller och fler utvisningar.
  • Skärpa kraven för anhöriginvandring
  • Skärpa kraven för medborgarskap och höja tröskeln för att ta del av skattefinansierad välfärd.
  • Uppmuntra frivillig återvandring för invandrare i utanförskap.
  • Upphäva medborgarskap för de som är inblandade i terrorism eller grova brott.