Försvara
Sverige
demokratiskt

Ut ur
sandlådan

I Sverige är det inte så enkelt längre att alla går och röstar på det parti de sympatiserar mest med. Massinvandringen har gett Sverige nya företeelser som klanröstning. Alla de andra partierna har dragits in i situationer där det köpslås om röster genom klanledare. Och vi ser hur politiken styrs av olika gruppers etnicitet och religionstillhörighet. Så vill vi inte ha det.

Sverige är en av världens äldsta och bäst fungerande demokratier. Men systemet utmanas inifrån av svågerpolitik och vänsterliberala nätverk. Socialdemokraterna har en lång rad lojala organisationer som för fram deras budskap och det så kallade ”civilsamhället” finansieras med skattemedel för att gå maktens ärenden.

Myndighetschefer och andra högt uppsatta tjänstemän har ofta kopplingar till socialdemokratin eller deras stödpartier. Med det begränsade tjänstemannaansvaret blir det svårt att utkräva ansvar.

Sverigedemokraterna vill stärka de rättsstatliga principerna i den svenska förvaltningsmodellen genom ökade inslag av maktdelning och ett stärkt oberoende av domstolsväsendet. Tjänstemannaansvar ska införas och möjligheten att utkräva politiskt ansvarsutkrävande ska vara tydligt. Mediernas oberoende ska öka genom minskad politisk styrning från statsmakten och åtgärder för en ökad mångfald. Varje journalists, konstutövares och medborgares rätt att uttrycka sig fritt utan att utsättas för hot eller repressalier ska värnas och stärkas.

Sverigedemokraterna kan inte heller acceptera en utveckling där yttrandefriheten hotas av kriminella grupperingar. Även provocerande och ”kränkande” budskap omfattas av yttrandefriheten och polisen ska ges resurser för att kunna säkerställa detta.

Vår yttrandefrihet hotas dessutom idag av några få utländska bolag. Nästan all politisk debatt sker idag på nätet på plattformar som kontrolleras av några få techjättar. De måste regleras så att de inte godtyckligt kan stänga ned eller ta bort de inlägg de inte gillar. Allt som är lagligt måste få uttryckas. Särskilt när det är val kan vi inte ha en situation där partier och opinionsbildare närsomhelst kan tas bort från debatten utan förklaring.

Den utbredda kriminaliteten påverkar också vår demokrati. Det är idag vanligt med hot mot poliser och myndighetspersonal. Klaner och gäng använder hot för att få de tillstånd och bidrag de vill ha. Straffen för detta måste därför vara stenhårda. EU har även begränsat svensk demokrati så att besluten nu tas allt längre bort från medborgarna. Därför vill vi att EU ska bli en mer mellanstatlig union där Sverige faktiskt kan säga nej till de förslag som vi inte vill ha. Detta ska gälla även andra internationella organisationer där Sverige är med. Svenskar ska bestämma över Sverige.

Svensk demokrati har länge varit en sandlåda. I vårt Sverige talar alla partier med varandra och man ägnar sig inte åt att utesluta vissa partier ur viktiga överläggningar av godtyckliga skäl. Vi är stolta över den svenska demokratin, men den står inför stora hot. Sverigedemokraterna är inte som de andra partierna. Det är också därför vi sett de här hoten komma tidigare än andra.

Sverigedemokraterna kommer:

  • Stärka domstolarnas oberoende
  • Förstärka grundlagens rättighetsskydd vad gäller yttrandefrihet, äganderätt och frihet från religion
  • polisen resurser att hantera hot mot yttrandefriheten
  • Införa tjänstemannaansvar
  • Bekämpa islamismen
  • Stärka det nationella självbestämmandet
  • Motverka klanernas makt, både inom det offentliga och inom civilsamhället
  • Reglera techjättarna så att yttrandefriheten på nätet stärks
  • Se till att valhemligheten i Sverige är stark
  • Ge större resurser till valmyndigheten för att säkra de allmänna valens integritet