Inte som
alla de
andra

Vi är inte som alla de andra partierna − och det är bra

Sverige ska bli bra igen. Sverigedemokraterna nöjer sig inte med att saker ska bli bättre, de ska bli bra. Att göra saker bättre är inte så svårt i detta läge när mycket har körts i botten.

Så här i valtider gör de andra partierna sitt bästa för att skylla ifrån sig. Borgerliga politiker skyller Sveriges problem på skatterna och Socialdemokraterna skyller på företagarna. Som vi ser det, skapar varken skatter eller företagande gängkriminalitet och vårdköer. Inte heller skapar de utanförskap och en skola i kaos. Problemen skapas av dålig politik, som skapas av dåliga politiker. Det var knappast politiker som en gång gjorde Sverige bra, men det var definitivt politiker som gjorde Sverige dåligt. Vårt land har tillåtits att gradvis bli sämre, fattigare och farligare. De andra partierna har fullt upp med att bortförklara sin skuld. Det behöver inte vårt parti göra. Vi kan istället fokusera på idéer för att göra vårt land bra igen. Sverige kan inte fortsätta att backa in i framtiden. Vi måste vända om och då behövs bra idéer och engagemang. Vi måste ta nya tag, och det är bråttom. Istället för att gå bakom och knuffa på bilen, är det dags att starta motorn. Och motorn i vårt land är den svenska fliten, uppfinningsrikedomen, stoltheten och tryggheten i att vi hjälps åt, tillsammans, i ur och skur. Som politiker ska man arbeta för att detta ska förstärkas − inte motarbetas.

Sverigedemokraterna är inte som alla de andra partierna, och det är bra. Till skillnad från dem ser vi saker komma. Vi bygger inte vår politik på vad media och PR-konsulter tycker. Vi bygger vår politik på vad vi själva tycker och på vad som på riktigt är bra för vårt land. Sverigedemokraterna är partiet för strävan framåt, för en ljusare gemensam framtid. För ett demokratiskt, rimligt och lagom Sverige. Ett Sverige där vi bygger bilar, inte bränner dem. Ett Sverige där vi känner tillit, men inte låter oss utnyttjas. Ett Sverige som är tryggt, där brottslingarna sitter bakom lås och bom. Sverigedemokraterna är partiet för den svenska fliten. Vi är partiet för idéer, vilja och mod. Partiet för ett Sverige som vågar vara sig självt igen. För ett Sverige som återigen känns som hemma. Vi är partiet för ett bra Sverige. Vi är inte som alla de andra partierna − och det är bra.

Det här är vi

Sverigedemokraterna är ett parti för alla som gillar Sverige.
Vi har olika bakgrund men förenas av att vi vill det bästa för Sverige. Vi är inga elitister som ser ner på vad folket tycker och vi ägnar oss inte åt konstiga odemokratiska uppgörelser såsom december- eller januariöverenskommelser.

Vi lyssnar på alla som vill Sverige väl och vi är alltid beredda att ta ansvar.

Våra politiker är inte aktiva för egen vinning eller prestige. Vi håller på med detta för att vi brinner för Sverige, men vi brinner inte för dem som sätter Sverige i brand. De frågor vi lyfter är saker vi faktiskt tycker och de kommer från ett engagemang som är på riktigt. Vi vill rädda Sverige.

Vilken mandatperiod!

Sedan riksdagsvalet 2018 har inget varit sig likt i Sverige. Statsministrar har avsatts och bytts ut. Regeringskriser har kommit och gått. Vissa partier har helt plötsligt lämnat sandlådan och vill nu prata med oss. Samhället har förändrats och svenskarna har levt i kristider.

Det är därför lätt att glömma att Sverigedemokraterna nu påverkar politiken mer än någonsin. Alla som röstade på oss förra gången har hjälpt oss att få igenom mängder av förslag, till och med en statsbudget, tack för stödet! Ett av flera problem är dock att den socialdemokratiska regeringen sitter kvar. Utan regeringsmakten kan inte allt som behöver göras faktiskt bli verklighet. Om vi hade fått styra hade dieselpriset sänkts med tio kronor och inte bara med någon krona, som det blev.

Invandringen hade sjunkit kraftigt eller stoppats helt. Vi hade heller inte lagt ner några kärnreaktorer, vi hade istället byggt nya.

Vi har länge varit motorn i Svensk politik. Vi har gjort skillnad. Höjda straff för brott hade inte införts, men nu gjorde de det. Polislönerna hade inte gått upp, men nu gjorde de det. Det kommunala vetot mot vindkraft hade inte varit kvar, men nu blev det så. Ibland kör vi över regeringen och Socialdemokraterna. Ibland tar de helt enkelt våra idéer och påstår att det är deras.

Vad som är tydligt är att Socialdemokraterna inte vill göra Sverige bra igen. De vill bara behålla makten. Om Sverigedemokraterna får makten kommer vi se till Sveriges bästa – inte bara något partis bästa.

Idéer för Sverige

Nästan all befolkningstillväxt i Sverige har de senaste åren berott på invandring. En kraftig majoritet av denna befolkningstillväxt har kommit från länder utanför Europa. Det förändrar ett land. Invandringen har inte varit bra för Sverige och har påverkat alla delar av samhället. Därför vill vi stoppa all asylinvandring som inte är från närområdet. Alla krav på invandrare som redan är här måste skärpas och anhöriginvandringen ska vara strikt begränsad. Återvandring ska uppmuntras för dem som inte kommit in i det svenska samhället.

Med invandringen blev kriminaliteten värre. Ungdomar rånas, poliser skadas, våldtäkter och andra grova brott drabbar oss alla. De kriminella bär det direkta ansvaret för sina brott. Men de politiker som styrt Sverige har ett övergripande ansvar för den brottslighet som har kommit med invandringen. Sverigedemokraterna vill lägga om kriminalpolitiken. Vi ska utvisa alla utländska brottslingar även i vissa fall där förövaren hunnit bli svensk medborgare.

Straffen ska vara höga och det ska inte längre handla om förövarens känslor utan om hur brottsoffret påverkas. Förövaren ska aldrig begå brott igen. Vi krossar brottsligheten med fler poliser som har större befogenheter än idag och de ska ha en bra lön.

Pengarna räcker inte lika länge längre. Köpkraften har gått ner och det mesta har blivit dyrare. Vi kallar det för sossepriser. Socialdemokraterna lade ner sex av tolv kärnkraftsreaktorer och ersatte dem med vindkraft som bara fungerar när det blåser lagom mycket. Detta har gett oss högre elpriser. Samtidigt har Socialdemokraterna vägrat sänka den enormt höga elskatten och momsen. Vi vill sänka elskatten och bygga ny kärnkraft.

Man har sett Sveriges bilägare som en kassako för staten. Trots de höga bränslepriserna är vissa partier inte nöjda, utan de vill öka kostnaderna ännu mer för att tvinga människor att parkera bilen permanent. Endast Sverigedemokraterna röstade nej till att införa reduktionsplikten till exempel. De höga drivmedelspriserna knäcker våra bönder och kommer att påverka hela befolkningen när matpriserna stiger. Därför vill vi sänka bränsleskatten kraftigt.

  • Massinvandringen till Sverige ska upphöra så att gemenskap och välfärd i vårt land kan återställas.
  • Kriminaliteten ska krossas och brottsoffer få upprättelse. Hårt ska sättas mot hårt. Ingen gör det bättre än Sverigedemokraterna.
  • Klimatpolitiken ska vara realistisk. Svenskar ska ha råd att leva i både stad och land. Priserna på drivmedel, el och mat ska därför tryckas ner.
  • Välfärden ska bli stark igen. Personal inom vård och omsorg ska få de schysta arbetsvillkor de förtjänar.
  • Alla som har gjort rätt för sig ska få högre pension, för en trygg och värdig ålderdom.
  • I skolan ska det vara ordning och reda med fokus på riktig kunskap. Inget mer flum eller trams.
  • Sverige ska skyddas. Därför måste vi återigen ha ett starkt försvar.

Rösta för ett
bra Sverige

Sverigedemokraterna vill att Sverige ska bli bra igen. Vi har väldigt många bra idéer för att detta ska ske. Sverigedemokraterna är inte som alla de andra och det kommer du märka när vi får styra. Vill du ha några som håller vad de lovar och alltid arbetar för folket röstar du på oss. Alla de andra partierna har haft sin chans och misslyckats med Sverige. Välj en annan väg för Sverige, välj Sverigedemokraterna.

Rösta SD den 11 september!