Jakt
och
sportskytte

Stoppa hetsjakten
på legala vapenägare

Både jakten och sportskyttet har en lång tradition i Sverige och en bred folklig förankring. Idag är tyvärr båda områdena starkt hotade av byråkrati och inte minst myndighetsaktivism. Polis, media och politiker målar gärna upp en bild av att legala vapen används i kriminella sammanhang, vilket i själva verket är extremt ovanligt. Regeringen har gått så pass långt att man vägrar implementera saker som röstats igenom i riksdagen, bland annat ett skrotande av tidsbegränsade licenser.

Vi måste få bort godtyckliga avslag och överklaganden från myndigheternas sida. Regelverket och tolkningarna ska finnas till för att underlätta, inte för att motverka och trakassera vapenägare. Licenshanteringen måste flyttas från polisen till en ny viltvårdsmyndighet och lagen måste göra tydlig skillnad mellan kriminella och legala vapenägare. Vi anser att skötsamma jägare och skyttar är en självklar del av vårt samhälle och vill därför göra det enklare för svenska vapenägare genom att:

 • Erkänna EU:s vapenpass och implementera EU:s vapendirektiv på miniminivå. Svensk vapenlag ska alltid gälla före EU:s direktiv.
 • Modernisera jakt- och vapenlagstiftningen med moderna bestämmelser, exempelvis ska funktionen på ett vapen avgöra lämpligheten, inte utseendet.
 • Inrätta en ny jakt- och viltvårdsmyndighet samt flytta licenshanteringen från Polismyndigheten till den nya myndigheten.
 • Att handläggningstiden för vapenlicenser skall ha en skarp tidsgräns om max tre veckor efter korrekt ifylld ansökan.
 • Flytta ansvaret för besiktigande av skjutbanor från Polismyndigheten till en ny jakt- och viltvårdsmyndighet.

Svensk jaktpolitik ska bestämmas i Sverige

Vi måste hjälpas åt att skydda de svenska jaktformerna från Bryssels klavertramp med vapendirektiv och miljöpolitik som inte är anpassade efter svenska förhållanden. För att svenska jägare ska kunna sköta sina uppdrag behöver de ett tydligt mandat och ett ökat skydd mot individer och organisationer som ställer sig över lagen och förstör.

 • Ge tillbaka viltvårdsuppdraget till jägarorganisationerna. Underlätta jakt i områden med mycket vilt.
 • Förenkla försäljningen av vildsvinskött.
 • Minska EU:s inflytande över svensk jaktpolitik samt stoppa EU:s blyförbud i ammunition.
 • Ge större lokalt inflytande över rovdjurspolitiken.

Sluta se på sportskyttar som kriminella

Det fanns en tid då sportskytte uppmuntrades av myndigheterna. De senaste decennierna har dock alltmer aktivistiskt sinnade tjänstemän från myndigheternas sida gjort sitt yttersta för att försvåra för sportskyttet och göra det så krångligt som möjligt att utöva skytte. Skulle en laglydig vapenägare ha missat en ren formalitet i form av en blankett för förnyelse, så ses man snudd på som lika kriminell som gängen med sina illegala vapen.

 • Att reglerna om auktorisation av skyttesammanslutningar skall regleras i lag och förordning, polisen skall ej längre meddela föreskrifter för sådan auktorisation.
 • Byta ut formuleringen “synnerliga skäl” i vapenlagstiftningen mot tydliga krav.
 • Förenkla licenshanteringsprocessen vid vapenbyte samt ersätta alla femårslicenser med tillsvidarelicenser.
 • Storlek på magasin har ingen betydelse. Magasin ska inte vara licenspliktiga.