Myter om
invandring

5 myter om
invandringen

I valtider kommer du att få höra många lögner. Många lögner är baserade på myter. Myterna kring invandring är många och ofta kommer de från vänster.

“Bara de får ett jobb!” “Det är vårt fel!” “Vi tjänar på det!” “Vi måste ta emot invandring!” Ni har hört allt och är trötta på det. Sverigedemokraterna står för något annat, vi står för sanningen. Vi är inte som alla de andra. Därför vill vi nu reda ut några av alla de myter som snurrar runt i en valrörelse om invandringen.

“ Sverige tjänar på invandringen!

Nej, det gör vi inte. Forskning har visat att oavsett om man räknar på kort sikt eller på lång sikt, exempelvis en livstid, innebär invandringen betydande kostnader för Sverige.

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi kom fram till att invandringen i stort har kostat Sverige upp till två procent av BNP varje år, så åtminstone 100 miljarder kronor.

Den absolut lägsta kostnaden som går att hitta är forskaren Joakim Ruist som räknat ut att en genomsnittlig flykting kostar Sverige 74 000 kronor om året under hela sin livstid.

Pensionsmyndigheten har beräknat att bara kostnaden för grundskyddet till äldre utrikesfödda är 800 000 kronor per person. Om politiken inte ändras kommer denna utgift för utrikesfödda pensionärer växa till 1,2 procent av BNP år 2060, motsvarande över 60 miljarder kronor. Det är alltså mycket dyrt att importera pensionärer till Sverige.

Invandrare är dessutom inte självförsörjande. Entreprenörskapsforum har räknat fram att enbart 27% av alla flyktingar och dess anhöriga är självförsörjande. Detta kan jämföras med motsvarande siffra på 63% för inrikesfödda.

Väldigt många kostnader är dessutom osynliga i statistiken. Det går exempelvis inte att beräkna hur mycket sjukvård, skola, kollektivtrafik, bostadsbyggande och mycket annat kostar enbart för utrikesfödda. Klart är att dessa är fattigare, mer arbetslösa, mer sjuka och mer kriminella än den inrikesfödda befolkningen.

Sverige har inte så mycket plats kvar heller. Köerna till i princip det mesta är långa men särskilt för boende och skolor. Att fylla på med fler människor kan inte vara lösningen på något av dessa problem.

“ Invandrare arbetar i högre utsträckning än svenskar!

Nej, SCB:s siffror visar att arbetslösheten bland utrikesfödda är flera gånger högre än bland inrikesfödda, att majoriteten av alla arbetslösa är just utrikesfödda och att såväl sysselsättningsgraden som arbetskraftstalet är mycket lägre bland utrikesfödda än bland inrikesfödda.

Allt detta trots att politiker och myndigheter har gjort nästan allt som går att göra för att få invandrarna i jobb. Visste du till exempel att statsbudgeten varje år har en separat post för integration? Här läggs miljarder varje år på saker som helt enkelt inte fungerar. Många miljarder läggs på låtsasjobb där arbetsgivaren i princip får hela invandrarens lön betald av staten. Trots detta är inte andelen invandrare som arbetar högre än hos de inhemskt födda.

Sveriges öppna gränser och dåliga kontroller gör även att det är enkelt att arbeta svart i Sverige. Bilden av att det är invandrare som gör vissa jobb i större utsträckning kommer därför i stor utsträckning från personer som jobbar för en mycket lägre lön än vad det är tänkt.

Arbetslösheten skiljer sig mycket mellan olika invandrargrupper. Enligt SCB:s senaste siffror är var tredje person från Afrika arbetslös och mer än var fjärde person från Mellanöstern. Detta trots att särskilda insatser har gjorts för att nå just de grupperna.

“ Invandringen har inte påverkat brottsligheten

Politiker har länge påstått att invandringen inte påverkar brottsligheten. Nu vet vi att det är precis tvärtom. Efter år av tjat från Sverigedemokraterna har forskningen äntligen uppdaterat sig och rett ut hur det ser ut med invandring och brottslighet.

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) är det 2,5 gånger vanligare för utrikesfödda att registreras som brottsmisstänkt jämfört med inrikes-födda med båda föräldrarna födda i Sverige. För inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar är det drygt 3 gånger så vanligt att registreras som brottsmisstänkt jämfört med inrikesfödda med båda föräldrarna födda i Sverige. Den så kallade andra generationens invandrare är alltså mer brottsbenägen än första generationens även om båda är överrepresenterade i statistiken.

Således är överrepresentationen väldigt stor vad gäller invandrare och brott.

Vissa invandrargrupper sticker dessutom ut extra mycket i denna statistik. Om man slår ihop gruppen utrikesfödda med gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar har mer än var tredje afrikan varit misstänkt för brott. Ungefär var fjärde person från Mellanöstern har varit misstänkt för brott.

Svenskfientligheten går att belägga med statistik från Brå. Ungdomsrån som ofta har inslag av förnedring begås i 66% av fallen av personer med utländsk bakgrund och 77% av offren har svensk bakgrund.

“ Socialdemokraterna
begränsade invandringen!

Socialdemokraterna har inte bara styrt Sverige under den största invandringen i Sveriges (och i nästan hela den industrialiserade världens) historia. De har dessutom styrt vid nästan alla de tillfällen då invandringen ökat. Till och med när det varit de borgerliga som styrt, som när arbetskraftsinvandringen gjordes närmast helt fri under Alliansen, accepterade Socialdemokraterna detta i mandatperiod efter mandatperiod. Det var först mitt i en total invandringskris man stramade åt invandringen delvis och nu, i sista sekund, och när valet närmar sig blir det tal om viss åtstramad arbetskraftsinvandring.

Man ska också minnas att krisen 2015 inte tog slut för att vår svenska regering gjorde något, utan för att land efter land i södra Europa stängde gränsen delvis. För detta fick de skarp kritik från Socialdemokraterna, som då ville ha fortsatt öppna gränser.

Invandringen till Sverige har sjunkit från gigantiska nivåer men är fortfarande på toppnivå i Europa. En fråga man bör ställa sig är, varför ska den vara permanent hög? Varför ska Sverige vara ett invandrarland?

Sverigedemokraterna anser att för att få ner invandringsnivån måste vi ha en hårdare invandringspolitik än de andra länderna i Europa. Fler ska lämna Sverige än som kommer in. Det anser inte de styrande just nu.

“ Bara invandrarna får jobb
klarar vi integrationen!

Nej, så enkelt är det inte. Kraven för att få arbetstillstånd ligger på 13 000 kronor i månaden. Det räcker knappt för att kunna
leva i Sverige och man lever då som fattig, eller åtminstone som ekonomiskt utsatt. Har man dessutom barn är det uppenbart att man bidrar till barnfattigdomen. Dessutom måste vi komma ihåg att subventionerade arbeten räknas som ”arbete”, trots att det egentligen är staten som betalar för låtsasjobb.

Att säga att en invandrare är integrerad bara för att personen har någon form av betald sysselsättning är att göra det alldeles för enkelt för sig. Alla de kulturella delarna glöms då bort. Även de individer som har ett jobb kan begå brott, fuska med skatt eller bidrag och ägna sig åt hedersförtryck.

De som redan arbetar i Sverige påverkas också av att det kommer fler som vill arbeta till lägre löner. Lönedumpning slår sönder en naturlig löneutveckling. I flera branscher har lönen stått stilla eller gått uppåt i alltför långsam takt.

Rösta för ett bra Sverige

Sverigedemokraterna vill att Sverige ska bli bra igen. Vi har väldigt många bra idéer för att detta ska ske. Sverigedemokraterna är inte som alla de andra och det kommer du märka när vi får styra. Vill du ha några som håller vad de lovar och alltid arbetar för folket röstar du på oss. Alla de andra partierna har haft sin chans och misslyckats med Sverige. Välj en annan väg för Sverige, välj Sverigedemokraterna.

Rösta SD den 11 september!