EU ska inte

röra vårt snus

Sverige ska stå upp för svenskt snus

Snuset sträcker sig hundratals år tillbaka i svensk historia och är djupt rotat i vår kultur. Sverige är därför det enda landet i EU där vanligt snus är tillåtet. Ett undantag från unionens snusförbud var ett krav när vi gick med för snart 30 år sedan.

I decennier har snuset spelat en viktig roll i att minska de negativa hälsoeffekterna av rökning. Att Sverige är det enda land som är i närheten av EU:s mål om att mindre än fem procent av befolkningen ska röka beror till stor del på att vi har skiftat från cigaretter till snus.

Men trots Sveriges facit ses snuset snarare som ett hot än en möjlighet för byråkraterna i Bryssel. EU utreder just nu ett förbud mot vitt snus och ska under nästa mandatperiod vara med och förhandla fram ett nytt tobaksdirektiv. Då är det också viktigt att Sverige slår vakt om snuset.

Vi tycker att EU:s förbudspolitik är dålig. Att neka 80 miljoner rökare möjligheten att byta ut cigaretter mot snus kostar människoliv. Vi kommer därför aldrig att acceptera några inskränkningar för svenskt snus i EU.

Sverigedemokraterna kommer alltid stå upp för svenska intressen. Vi står upp för det svenska snuset. För folkhälsan, för den svenska kulturen och för vår rätt att leva som vi gjort i hundratals år.

Det vita snusets framtid i Sverige och Europa kommer att avgöras nästa mandatperiod. Då kommer vi att fortsätta verka mot ett förbud och värna om det svenska snuset.

Vi tycker att svenskar ska få bestämma över sitt eget land!

  • Värna Sveriges rätt till svenskt snus.
  • Riva upp EU:s snusförbud.
  • Stoppa EU:s förslag om förbud mot vitt snus.
  • Se till att Sverige och EU står upp för det svenska snuset i förhandlingarna om det nya tobaksdirektivet.
Jimmie snusar