Svensk
Försvarsmakt

Svenskt flit
byggde försvaret

Sedan slutet av 90-talet har socialistiska och borgerliga regeringar monterat ned försvaret. När säkerhetsläget under ett kort tag på 90-talet förändrades till det bättre, såg politikerna snabbt sin chans. De tog många miljarder från försvaret och flyttade till många andra områden, främst invandring.

Försvaret måste bli starkt igen. Det försvar Sverige en gång hade byggdes på svenskt flit och för att vi ska klara oss själva. Det behöver vi oavsett vår relation till Nato. Sverige måste självt kunna stå emot krig eller allvarliga säkerhetshot. Det är en stor skillnad mot hur politikerna såg på det för några år sedan. Då skulle det svenska försvaret helt inriktas på att hjälpa andra länder.

Sverigedemokraterna drogs aldrig med när alla andra partier sa att alla hot mot Sverige upphört. Det är för att vi inte är som alla de andra. Sverigedemokraterna varnade för säkerhetshoten mot Sverige när ingen annan gjorde det. Vi har en annan vision för Sverige. Vi arbetar inte efter kortsiktiga väljargruppsanalyser som de andra partierna gör. Vi arbetar långsiktigt för Sverige. Vårt mål är att våra barnbarn ska växa upp i ett tryggt och säkert Sverige.

Sverigedemokraterna vill återupprätta ett starkt totalförsvar för att Sverige ska ha egen förmåga att möta angripare. Alla de andra partierna pratar nu om ett mål för försvarsbudgeten om 2 % av BNP.

Det är bra, men vi är inte nöjda med det. Att göra det absolut minsta man kan göra i ett akut säkerhetsläge räcker inte. Försvarets budget ska växa till åtminstone 2,5 % av BNP och en minsta nivå om 2 % ska skrivas in i grundlagen. Just för att framtidens Göran Persson eller Fredrik Reinfeldt inte ska kunna minska ner försvaret när det är mer intressant med andra satsningar. Långt över 100 miljarder kronor per år ska läggas på försvaret. Sveriges trygghet ska sättas allra först när skattepengarna ska fördelas.

Finlands sak är vår. Rysslands aggressioner har visat på hur viktigt det är att vi har djupa kontakter och förbund med vårt broderfolk. Finland har en lång gräns mot Ryssland och det kommer även påverka oss. Hotet ser likadant ut mot Sverige och Finland och kommer från öst. Sverige ska därför gå hand i hand med Finland i säkerhetspolitiken.

Den tidigare alliansregeringen lade ner värnplikten. Det var ett misstag. Sverige ska ha en balans mellan professionella yrkesmilitärer och värnpliktiga. Värnplikten utökas nu, men detta måste gå snabbt. Värnplikten ska återupprättas fullt ut så att svenskarna kan försvara sitt land. De som försvarar oss ska också få bra lön och goda villkor. Det kommer kosta mycket pengar och det måste få kosta. Ett försvar behövs även i fredstid. Försvaret måste få befogenheter att hjälpa polisen och samhället med viktiga uppgifter.

Det militära försvaret är beroende av ett starkt civilt försvar. Civilförsvaret har monterats ner och sedan 2008 utbildas inte längre civilpliktiga. Vi vill återaktivera civilplikten som en del i totalförsvaret.

En stark svensk försvarsindustri bidrar till Sveriges oberoende och beredskap. Möjligheten att utveckla och sälja militär teknik och materiel ska vara god i Sverige.

Svenska veteraner har utfört en viktig insats för vårt land. Samhället ska uppmärksamma och ge stöd till veteraner och deras anhöriga för den insats som de gjort.

Sverigedemokraterna kommer aldrig upprepa de misstag socialister och borgare har gjort. Vi försvarar Sverige.

Sverigedemokraterna kommer:

  • Bygga ut försvaret kraftigt och garantera finansieringen i grundlag.
  • Återupprätta ett totalförsvar som är rustat för krig.
  • Göra hemvärnet stort och starkt.
  • Ge försvaret nya befogenheter i fredstid.
  • Stärka veteranernas ställning.
  • Utforma försvaret och säkerhetspolitiken tillsammans med Finland.
  • Bygga ut civilförsvaret och skapa en god beredskap.
  • Ge goda villkor för svensk försvarsindustri.