Sverige
för äldre

En trygg och bra pension

De som idag är äldre växte upp i en tid med stor framtidstro och fantastisk teknologisk utveckling. Naturligtvis förväntar man sig en bra ålderdom efter ett liv av arbete och upplevelser. Många känner sig nu svikna av samhället. Ingen äldre idag förväntade sig att de skulle behöva gå och samla pantburkar eller vara tvungna att köpa bara det absolut billigaste i matbutiken.

En god ekonomi ger också värdighet. Sverigedemokraterna vill återupprätta värdigheten för Sveriges äldre. Pensionen ska vara hög och den som har arbetat ett helt liv ska få betalt för det. Socialdemokrater och borgerliga har under lång tid vägrat höja pensionerna. Socialdemokrater brukar vilja höja pensionen när det närmar sig ett val för att sedan släppa frågan. Eftersom allt blivit dyrare i samhället, särskilt livsmedel och drivmedel, blir Sveriges äldre fattigare för var dag som går. Sverigedemokraterna kommer därför arbeta varje dag för att pensionerna ska vara höga.

Massinvandringen är en stor kostnad för pensionssystemet.
När vi blir fler som ska dela på samma mängd pengar går det inte ihop. De andra partierna menade att en stor invandring skulle rädda pensionerna, men nu vet vi att det blev precis tvärtom.

En stoppad massinvandring kommer att förbättra pensionerna, men vi måste också öka pensionsavsättningarna. Det ska synas på pensionen att man har arbetat ett helt liv. Samtidigt behövs ett ökat stöd till de mest utsatta, som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte har kunnat arbeta i full utsträckning.

Det måste även bli lättare att spara privat, för att människor i så låg utsträckning som möjligt ska vara beroende av den allmänna pensionen. Den dysfunktionella pensionsgruppen i riksdagen i vilken Sverigedemokraterna inte har tillåtits att ta plats har inte lyckats höja pensionerna.

De som har kommit utifrån ska inte få hög pension direkt utan att ha arbetat.

De människor som har blivit utslitna av ett långt och krävande yrkesliv ska inte tvingas stanna kvar på arbetsmarknaden mot sin vilja. Medan de som känner sig kapabla och vill fortsätta sitt yrkesverksamma liv ska erbjudas incitament att stanna kvar på arbetsmarknaden.

Trygghet är inte bara ekonomi. Brotten mot äldre ökar ständigt och utländska ligor beter sig som rovdjur med våra äldre som offer. Därför måste våra gränser vara kontrollerade och polisen ska ha bra resurser. De som angriper eller utsätter äldre för fara ska få hårda straff och utvisas i de fall de kommer från utlandet.

När äldre skadar sig ska de få särskild hjälp i sjukvården. All forskning pekar på att akuten är det absolut sämsta stället för äldre multisjuka att vistas på – de behöver lugn och ro och tillgång till vård så snabbt som möjligt. Därför måste det akuta omhändertagandet av äldre personer förändras och förbättras. Ett särskilt snabbspår på akuten ska ge de äldre patienterna rätt specialistvård snabbt.

Även de yngre oroar sig för sin kommande pension eller för sina äldre släktingar. Äldrefrågor är inte ett särintresse utan påverkar alla. Den psykiska ohälsan har tyvärr ökat och måste bekämpas. För att höja livskvalitén för både dagens och morgondagens pensionärer vill Sverigedemokraterna göra flera satsningar vid sidan av kännbara pensionshöjningar. Vi vill se äldreombudsmän ute i kommunerna. Dessa ska aktivt arbeta tillsammans med kommunens pensionärer och organisationer för att uppmuntra till sociala aktiviteter och hälsofrämjande insatser

I Sverige talar vi svenska. Därför ska alla som hjälper våra äldre också göra det. Språkkrav för alla inom hemtjänsten och vården är en självklarhet.

De äldre måste återfå det hopp de hade i sin ungdom. För det behövs ett tryggt samhälle och höga pensioner.

Sverigedemokraterna kommer:

  • Höja pensionerna
  • Öka det ekonomiska stödet till utsatta äldre
  • Underlätta privat pensionssparande
  • Se över undantagsregler och äldreförsörjningsstödet
  • Satsa på att höja kunskapsnivån gällande psykisk ohälsa bland äldre
  • Inrätta snabbspår för äldre patienter för att minska belastningen på akuten
  • Införa språkkrav för personal inom hemtjänsten och äldreomsorgen
  • Tillsätta äldreombudsmän i varje kommun