Vi blev diskriminerade – men fick aldrig hjälp

REPLIK. Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR, hävdar i Aftonbladet att vårt parti skulle utgöra ett hot mot diskrimineringslagen och i förlängningen också svensk arbetsmarknad.

Det är naturligtvis inte sant. Sverigedemokraterna står upp för ett samhälle där alla medborgare är lika inför lagen. Vi ska så långt det bara är möjligt ha samma rättigheter, möjligheter men också skyldigheter. Detta skriver Richard Jomshof och Magnus Persson.