EU är på väg att bli en tvångströja för Sverige

EU:s inflytande över medlemsstaterna växer sakta men säkert. Maktförskjutningen från Sverige till Bryssel pågår ständigt.

Det finns i dag stora anledningar att på riktigt utvärdera vårt medlemskap i unionen.