Public service ska förbli oberoende – men behöver anpassas

Pandemin och säkerhetsläget i Europa visar på betydelsen av public service i oroliga tider. Medborgarna har samtidigt rätt att kräva insyn i hur bolagen använder sina medel. Vi har i dag beslutat att tillsätta en utredning om public service-uppdraget inför nästa tillståndsperiod. I direktiven betonar vi det övergripande målet med folkbildning samt uppgiften att leverera journalistik för hela landet, skriver företrädare för Tidöpartierna.