Sveriges framtida migrationspolitik

Rapporten är en genomgång av EU:s asylrätt i förhållande till svensk lagstiftning. Fokus ligger på frågan hur svensk rätt går utöver den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten.

Rapporten går att läsa i sin helhet här.