Thomas Morell: Dela upp Trafikverket

Det är dags för den nya regeringen att se de problem som ett trafikverk innebär och säkerställa både ett effektivt och framkomligt tågsystem och att människor kan planera sina tågresor när de vill och passar dem. Sverige­demokraterna står nu berett att förutsättningslöst hitta en lösning på det dysfunktionella Trafik­verket och kommer att i lämpliga forum omgående lyfta frågan med regeringen.

Vi ser att experimentet med ett sammanslaget trafikverk nu har nått vägs ände. En återgång till ett separat vägverk och ett separat banverk är rätt väg att gå, skriver Thomas Morell (SD) vice ordförande i trafikutskottet.