Bil
och
bränsle

Bilen innebär frihet för alla

Arbeten ska utföras, barn ska hämtas och saker ska fraktas. Att ens behöva argumentera för att det kan vara bra att ha tillgång till en bil är uppseendeväckande, men så är läget i dagens Sverige. De andra partierna har under lång tid verkat för att det ska bli svårt eller omöjligt att använda bilen.

Sverige är ett land med stora avstånd, där en stor del av befolkningen bor utanför storstäderna. För många är bilen det enda alternativet som står till buds för att livspusslet ska gå ihop.

Bilen är för de allra flesta ingen lyx. Den är nödvändig för exempelvis en barnfamilj som behöver kombinera hämtning och lämning av barn med att ta sig till jobbet, eller för dem som bor på landsbygd där kollektivtrafiken har få eller inga avgångar.

I takt med att otryggheten vuxit i städerna och många drar sig för att åka kollektivt eller promenera under vissa tider på dygnet, är bilen dessutom ofta det färdsätt som upplevs som tryggast. Bilen är en frihet som är värd att behålla.

Idag har bilen blivit en kassako för staten. Trots de höga bränslepriserna är vissa partier inte nöjda, utan vill öka kostnaderna ännu mer för att tvinga människor att parkera bilen permanent. Däremot har de inga lösningar att presentera vad gäller alternativa färdsätt.

Sverigedemokraterna vill göra det lättare och billigare att ta sig fram med bil. Kraven på inblandning av biodrivmedel som höjer priset vid pump och vars miljöeffekter är osäkra behöver minska. Elektrifiering är framtiden för bilismen, men elektrifiering kräver å sin sida god tillgång på pålitlig, billig och miljövänlig el genom kärnkraft.

En omställning av fordonsflottan behöver både av ekonomiska och ekologiska skäl få ta tid och ske utifrån marknadens villkor. Idag har inte alla möjlighet att köpa en elbil. Utifrån en livscykelanalys vore det inte heller nödvändigtvis av godo att snabbt ställa av stora delar av fordonsflottan.

De största förlorarna på den bilfientliga politiken är de människor som har lägst inkomster. De flesta har inte råd att köpa en ny bil. Men när de köper en billigare bil tvingas de betala de skattesubventioner som går till dem som har råd att köpa dyra elbilar.

Sverigedemokraterna kommer att avskaffa det så kallade bonusmalus- systemet. Detta för att systemet missgynnar landsbygd och glesbygd men också för att det har en tveksam miljönytta.

Sverigedemokraterna anser att samtliga transportslag, inklusive bil och flyg, är viktiga för att samhället ska fungera. Att ensidigt beskatta privatbilism extremt hårt slår mot dem som saknar alternativ till bilen, särskilt alla som bor på landsbygden.

Sverigedemokraterna vill rusta upp vägarna så att det ska gå att ta sig fram i hela landet säkert och snabbt. Vi motsätter oss också generella sänkningar av hastighetsgränserna.

Bilen innebär frihet för alla och så ska det förbli.

Sverigedemokraterna kommer:

  • Sänka alla bränsleskatter
  • Minska reduktionsplikten kraftigt
  • Se till att du kan ta bilen till jobbet igen
  • Höja reseavdraget för dem som är beroende av bilen till jobbet
  • Rusta upp vägnätet
  • Minska användningen av dyra biodrivmedel från utlandet
  • Höja hastighetsgränsen på A-traktorer till 45 km/h
  • Avskaffa bonus-malus-systemet
  • Motverka generella sänkningar av hastighetsgränser