Bil

EU ska inte förstöra vår bilkultur

EU:s klimatpolitik hotar svensk bilkultur

Sverige har en lång tradition av bilkultur. 15-åringar som mekar med sina A-traktorer, amerikanare som cruisar på landsvägarna och folkracetävlingar runt om i Sverige är viktiga delar av svensk kultur.

Men många gånger sätter EU käppar i hjulet för motorintresserade. Förslag som höjd åldersgräns för A-traktorer från 15 till 16 år skulle vara ett dråpslag mot svenska ungdomar på landsbygden. Att bilar som kostar mer att reparera än de är värda ska räknas som skrot skulle vara förödande för veteranbilsägare och folkraceförare.

EU:s lagstiftning slår dock inte bara mot bilentusiaster utan mot alla svenskar. Sverige är ett stort land där en stor del av befolkningen bor utanför storstäderna. För att vardagen ska gå ihop är många beroende av att kunna köra bil långa avstånd. Förbud mot bilar med förbränningsmotorer skulle därför slå hårt mot både motorintresserade
och vanligt folk som behöver bilen i sin vardag.

Många EU-förslag är som gjorda för att passa miljöaktivisternas agenda. Det tycker vi är dåligt. För att klimatpolitiken ska fungera måste den vara förankrad i verkligheten. Svenskar ska inte behöva drabbas av dyr och verkningslös symbolpolitik som inte är anpassad efter svenska förhållanden.

Sverigedemokraterna tycker inte att EU:s byråkrater ska bestämma över vilka intressen vi ska ha och hur vi ska leva våra liv. Vi tycker att alla transportslag behövs för att samhället ska fungera och att den svenska bilkulturen ska värnas.

Vi tycker att svenskar ska få bestämma över sitt eget land!

Sverigedemokraterna vill:

  • Stå upp för att bilen inte blir en klassfråga. Vi kommer alltid att kämpa för bränsle till rimligt pris.
  • Stoppa EU:s förslag om att kostnaden för att reparera en bil till kördugligt skick ska vara lägre än marknadsvärdet. Det utsläpp dessa bilar står för är minimalt ur ett globalt perspektiv.
  • Se till att äganderätten till ett fordon aldrig ska bli en fråga för EU att besluta om. Fordon har inte ett “bäst före-datum”.
  • Bevara 30-årsregeln (skattebefrielse för äldre fordon) och 50-årsregeln (besiktningsbefrielse för äldre fordon).
  • Värna svensk åkerinäring mot illojal konkurrens inom EU.
Älgskylt