Fiska på brygga

Mitt Europa

bygger murar

Mitt Europa bygger murar

Med trygga gränser får vi trygga gator. Islamism, terrorism och
gängkriminalitet är ett resultat av dålig migrationspolitik. Det som
inte stoppas vid gränsen når våra skolgårdar, gator och torg. Att
säkra Europas gränser är därför en av de viktigaste frågorna för
Sverigedemokraterna.

Vi tycker att EU:s klimatpolitik är riktigt dålig, både för Sverige och för
miljön. Inget blir bättre av att svenskar inte har råd att köra sina bilar
eller värma sina hem, samtidigt som andra länder bygger ut sin kolkraft.
Svenska hushåll ska inte behöva ta ansvar för andra länders smuts.

Det är också riktigt dåligt att låta politikerna i Bryssel styra över vårt
land. Vi tycker inte att EU-byråkraterna ska bestämma över våra bilar,
vårt snus, våra skogar och vår jakt.

Samtidigt som svenska politiker givit bort makten över vårt land, så har
de även givit bort våra skattepengar. Sverige har betalat långt mycket
mer än vad vi fått tillbaka. Vi tycker inte Sverige ska behöva betala för
Europas dåligt skötta ekonomier. Vår pensionsålder ska inte höjas för att
andra länders medborgare ska kunna gå i pension tidigare.

Det finns visserligen en del positiva aspekter med EU, såsom frihandel
och möjlighet att resa och studera fritt i Europa, men det är inte det
som EU-valet handlar om.

För oss handlar valet om att försvara vår frihet.

Därför behöver vi bygga murar mot EU-byråkraternas maktgirighet
och slöseri. Murar mot dyr och verkningslös symbolpolitik för klimatet
som förstör Europas industrier. Murar mot massinvandring, utländsk
brottslighet och islamisering av Europa.

För oss handlar valet om att stå upp för vårt sätt att leva och vara.

Sverigedemokraterna vill:

 • Bryta Sveriges dörrmattepolitik
  EU ska inte få fortsätta använda Sverige som en bankomat. Sverige behöver en ny EU-strategi för att nå bättre förhandlingsresultat. Nya krav på mer makt och pengar till EU ska föregås av folkomröstning, så att svenska medborgare har möjlighet att säga nej.
 • Verklighetsanpassa klimatpolitiken
  Verkningslös och kostsam symbolpolitik för klimatet ska rivas upp. Likaså EU:s tvångsrenoveringar och förbud mot förbränningsmotorer.
 • Minska migrationen
  Europas gränser ska säkras. Murar ska byggas och asylprocessen ska flyttas utanför EU. Tar man sig till Europa illegalt ska möjligheten att få uppehållstillstånd och bidrag förverkas.
 • Införa en aktiv återvändandepolitik
  EU ska använda sin bistånds- och handelspolitiska kraft för att tvinga länder att ta tillbaka sina medborgare. Inget bistånd till länder som inte vill ta emot sina egna.
 • Stoppa islamisering
  EU ska arbeta aktivt för att motverka islamisering av Europa. EU:s bidragsregler ska skärpas så att finansiering till islamister upphör. EU ska arbeta för att stänga moskéer som sprider antidemokratiska och våldsbejakande budskap.